Klauzula poufności 2022

Klauzula poufności zgodna z prawem 2023

Co to jest klauzula poufności? Klauzula poufności to specjalny zapis umowny którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji poufnych udzielanych partnerowi biznesowemu w związku z wykonywaną pracą. Klauzula poufności bywa nazywana umową poufności, umową o zachowaniu poufności lub NDA. Są to pojęcia równoważne lecz w polskim prawie posługujemy się pojęciem klauzuli poufności. Gdy klauzula poufności przybiera […]

Klauzula poufności zgodna z prawem 2023 Read More »