Uprawnienia zawodowe

Jako radca prawny posiadam rozległe uprawnienia przynależne osobom wykonującym zawody zaufania publicznego. Oto niektóre z nich:

1. Konsultowanie spraw

2. Opinie prawne

3. Reprezentacja sądowa: sprawy procesowe, rejestrowe i z wniosków w postępowaniu nieprocesowym

4. Reprezentacja przed organami państwowymi i samorządowymi oraz organami ścigania przestępczości

5. Mediacja, arbitraż i inne pozasądowe rozwiązywanie sporów

6. Research prawny

7. Analiza dokumentów i akt sprawy

8. Sporządzanie wzorów pism procesowych i umów

9. Działanie jako pełnomocnik, prokurent

10. Przeprowadzanie szkoleń prawnych

11. Publikowanie publicystyczno-naukowe

12. Doradztwo w sprawie dowodów i wyboru typu postępowania sądowego

Scroll to Top