Specjalizacja

Zarządzanie sprawami prawnymi osób z inicjatywą to moja misja i specjalność.

mec. Natalia Nuutinen

Analiza i unieważnianie umów

 • zarządzanie umowami
 • doradztwo
 • audyt umów
 • weryfikacja umów
 • weryfikacja partnera umowy
 • audyt łatwości egzekucji wykonalności umowy
 • projekty indyuwidualne umów
 • pakiety wzorów umów
 • pomoc prawna przy zaległościach w płatnościach
 • Unieważnienie umowy, rozwiązanie umowy, zakończenie współpracy

Zarządzanie prawami majątkowymi i osobistymi

 • Zakładanie fundacji
 • Zakładanie fundacji rodzinnej
 • Przejście z działalności gospodarczej na spółkę
 • Doradztwo w wyborze typu spółki prawa handlowego
 • Projekt statutu założycielskiego dla spółki: zoo, partnerskiej, komandytowej, jawnej lub cywilnej
 • Projekt statutu założycielskiego dla fundacji
 • Sukcesja w firmie
 • Sprzedaż firmy, sprzedaż udziałów w spółce
 • Egzekucja wykonania obowiązku przeprosin sądowych
 • Egzekucja wykonania prawa do otrzymania odszkodowania lub renty
 • Audyt prawny firmy / spółki
 • Współpraca indywidualna doradczo-prawna
 • Naruszenie dóbr osobistych: renoma, zniesławienie, zniesławianie w internecie, pomawianie
 • Umowy najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych

Problemy prawne

 • groźba przymusowego leczenia odwykowego
 • groźba ubezwłasnowolnienia
 • problemy z uporczywym sąsiadem
 • problem z dłużnikiem
 • konflikt w rodzinie: ustalenie stanu prawnego sytuacji

Zasady współpracy i problemy prawne z podwykonawcami

 • współpraca z agencją: reklamową, seo, nieruchomości, grafikiem, edytorem filmowym, agencją influencerek
 • zasady współpracy z freelancerem
 • problemy z podwykonawcą
 • umowa NDA – o zachowaniu poufności
 • umowa o zakazie konkurencji
 • kara umowna

Umowa o zachowaniu poufności

 • ustalenie polityki poufności w firmie
 • ustalenie osób upoważnionych do dostępu do informacji poufnych w firmie
 • zarządzanie prawem do tajemnicy handlowej
 • indywidualny projekt wzoru umowy NDA (o zachowaniu poufności) jednostronnej lub dwustronnie zobowiązującej

Ecommerce

 • przygotowanie sklepu stacjonarnego do sprzedaży online
 • ustalenie wzorów regulaminów, umów i polityk sklepu internetowego
 • audyt prawny sklepu internetowego
 • Wykonanie umów: handlowych, dropshippingu, podwykonawców, o dzieło, sprzedaży usług online, sprzedaży konsultacji, udzielania licencji i sprzedaży ebooków i poradników
 • Złe opinie w internecie
 • Współpraca z agencją tworzący strony internetową, firmą pozycjonującą SEO lub agencją reklamową

Wydarzenia życiowe

 • wejście w dorosłość: przejęcie aktywów majątkowych i spraw prawnych
 • przygotowanie do małżeństwa: doradztwo indywidualne oraz współpraca z firmami obsługującymi wesele
 • problemy małżeńskie: zarządzanie majątkiem, nakłady, darowizny, doradztwo przed rozejściem się, wybór typu rozwodu/ separacji, alimenty, przemoc domowa, alkoholizm
 • pierwsze dziecko i problemy rodzicielskie: zmiana nazwiska dziecka, ustalenie kontaktów, mediacja, konflikt dot. leczenia, edukacji, wyznania dzieci, przemoc domowa, uzależnienia, problemy z nauką, problemy z organizacjami., charytatywność i zrzutki
 • pierwsza firma: wybór formy, umowy/ statuty założycielskie, sprzedaż online. Polityki założycielskie i zarządanie ryzykiem bycia pozwanym za publikacje na kontach na social mediach, blogu, youtube
 • spadkobranie: przygotowanie do spadkobrania, sporządzenie testamentu, wykonanie testamentu, inwentaryzacja majątku, przyjęcie lub odrzucenie spadku
Scroll to Top