Odszkodowanie za pomówienie o kradzież - mec. Natalia Nuutinen

Odszkodowanie za pomówienie o kradzież

Pomówienie o kradzież to jedna z przykrzejszych sytuacji która może spotkać uczciwego człowieka. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się jak pomówienie o kradzież jest uregulowane w polskim prawie i jakie kroki podjąć w celu uzyskania odszkodowania za pomówienie.

Pomówienie o kradzież w polskim prawie

Polskie prawo za pomówienie uznaje sytuację gdy ktoś pomawia inną osobę, grupę osób,(…) o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Pomówienie o kradzież (szczególnie w pracy) jak najbardziej spełnia te przesłanki.

Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (…)

art. 212 kodeks karny

Co to znaczy: bezpodstawne oskarżenie o kradzież

Bezpodstawne oskarżenie o kradzież może przybrać różne formy. Kodeks karny nie przewiduje w jaki sposób pomawianie ma się odbywać aby móc się starać o ukarania sprawcy i dochodzenia dla siebie sprawiedliwości. Wskazuje jedynie, że takie postępowanie musi:

 • poniżać w opinii publicznej
 • narażać na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danej działalności.

Tylko takie pomówienie które spełnia te przesłanki można uznać za bezprawne i uprawnia do dochodzenia sprawiedliwości i odszkodowania.

Jak uzyskać odszkodowanie za pomówienie o kradzież

Odszkodowanie za pomówienie o kradzież nie jest uregulowane wprost. Jako że pomówienie to czyn przestępczy z kodeksu karnego, to w razie jego udowodnienia karą dla sprawcy jest: ograniczenie wolności lub grzywna. W obu przypadkach beneficjentem jest państwo.

Aby uzyskać odszkodowanie personalnie dla Ciebie jako ofiary bezpodstawnego oskarżenia o kradzież masz dwie drogi do wyboru:

 • wniosek do sądu o zasądzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę stosując przepisy prawa cywilnego
 • wystąpienie do sądu cywilnego z pozwem o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych ( w postaci prawa do dobrego imienia)

Plan na odszkodowanie za pomówienie o kradzież (zasądzone przez sąd karny):

 1. prywatny akt oskarżenia (nie myl z subsydiarnym aktem oskarżenia)
 2. z wnioskiem o zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 3. udowodnienie okoliczności: poniżenia w opinii publicznej lub narażenie na utratę zaufania do wykonywanego zawodu
 4. poprawne wskazanie oskarżonego: sprawca jako osoba prywatna / firma- sprawca jako osoba na stanowisku w danej firmie
 5. wskazanie kwoty zadośćuczynienia pieniężnego

Ile wynosi odszkodowanie za pomówienie o kradzież

Odszkodowanie za pomówienie to tak naprawdę nie jest odszkodowaniem w rozumieniu potocznym tylko zadośćuczynieniem. Odszkodowanie uzyskuje się za szkody (fizyczne – za które można uzyskać paragon) za krzywdę uzyskuje się zadośćuczynienie.

Przeglądając orzecznictwo sądowe z moich badań wynika że sądy w przypadku zniesławienia i pomawiania orzekają odszkodowanie w granicach 2.000 zł- 100.000 zł, przy czym częściej w jej dolnych granicach.

Co grozi za bezpodstawne pomówienie o kradzież

 • kara grzywny
 • kara ograniczenia wolności
 • nawiązka pieniężna na rzecz PCK lub innej organizacji charytatywnej
 • zadośćuczynienie pieniężne za wyrządzoną krzywdę (niematerialną)
 • odszkodowanie za wyrządzoną szkodę (materialną)

Przeczytaj także: Pomówienie o zabór mienia i kradzież. Strategia sprawy sądowej – LINK

Jak udowodnić pomówienie o kradzież

Pomówienie można udowodnić na wiele sposobów. Niektórymi z nich są:

Udowodnienie pomówienia: zajście + sprawca

 • przesłuchanie świadków, własne zeznania – przywołanie okoliczności sprawy
 • dowód z nagrania kamer CCTV
 • dowód na piśmie
 • dowód w postaci elektronicznej: sms, whatsapp, post na facebooku, email

Udowodnienie poniżenia w opinii publicznej

Poniżenie w opinii prywatnej – nie uprawnia do dochodzenia odszkodowania za pomówienie za kradzież. W takiej sytuacji należy zbadać czy nie spełniają się przesłanki innego przestępstwa: zniewagi z art. 216 kodeksu karnego.

Pomówienie wymaga publiczności: innych pracowników, czytelników pisma, świadków zdarzenia. Musi być upublicznione a nie prywatne.

Udowodnienie narażenia na utratę zaufania

Udowodnienie narażenia na utratę zaufania w przypadku pomówienia o kradzież np. w pracy łatwo udowodnić tym, że praca na stanowisku kasjera, magazyniera, kierownika a nawet pracowników biurowych wymaga zaufania w stosunku do nich jako ludzi uczciwych i zaradnych finansowo. Pomówienie o kradzież w takich sytuacjach niemal zawsze naraża na utratę zaufania potrzbenego na danym stanowisku

Pomówienie o kradzież przez rodzinę jest nieco inną sytuacją. Udowodnienie tej przesłanki zależy od sytuacji czy zostałeś uznany za osobę odpowiedzialną za finanse w rodzinie, lub jakieś konkretne przedsięwzięcie np. budowę domu. W takich sytuacjach myślę że udałoby się udowodnić utratę na narażenie zaufania ale wymagałoby to głębszych konsultacji prywatnych.

Co dalej

Dziękuję za przeczytanie artykułu. Jak zawsze zachęcam do zostawiania pytań i komentarzy pod tym artykułem. Dodatkowo napisz hasło: WZÓR jest chcesz abym przygotowała wzór prywatnego aktu oskarżenia za pomówienie o kradzież.

Chcesz wniosek o natychmiastowe zaprzestanie naruszeń?

Zapisz się na listę oczekujących

Newsletter zapisy na listę email mecenas Natalii Nuutinen

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top