Pomowienie-o-kradziez i zabór mienia

Pomówienie o kradzież i zabór mienia. Strategia sprawy sądowej

Od czego zacząć przygotowania do obrony w razie pomówienia o kradzież? Jeśli ktoś posądza o kradzież lub zabór mienia to musi liczyć się z konsekwencjami. Zacznij od zdefiniowania o co tak naprawdę zostałeś pomówiony, dołóż element bezprawności i wybierz najlepszą ścieżkę postępowania sądowego.

Dlaczego rozróżnienie kradzieży od przywłaszczenia mienia jest dla ciebie ważne?

Aby przygotować sensowną strategię obrony przed oskarżeniami o kradzież mienia musisz w pierwszej kolejności rozstrzygnąć:

  • o co tak naprawdę zostałeś pomówiony (kradzież czy przywłaszczenie mienia) i
  • czy zrobiono to bezprawnie.

Bezprawny zabór mienia

Co prawo rozumie poprzez pojęcie zabór mienia? Zabór mienia to każda czynność, która pozbawia prawowitego właściciela, realnej szansy do dysponowania zabraną rzeczą. Zabór mienia może dokonywać się w różnych formach i wynikać z różnych intencji, dlatego w kodeksie karnym jest wiele przepisów dotyczących przestępstw na cudzym mieniu.

W sprawie o pomówienie o kradzież, najbardziej przyda się wyłapanie różnicy między przywłaszczeniem mienia a kradzieżą.

przywłaszczenie a kradzież

Przestępstwo kradzieży od przywłaszczenia różni tylko jeden zwrot. Posłuchaj:

Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

przestępstwo kradzieży, art. 278 kodeksu karnego

Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

przestępstwo przywłaszczenia, art. 284 kodeksu karnego.

Wyłapałeś tę różnicę? W przestępstwie kradzieży będzie do drugie słowo: Kto zabiera w celu, którego to brak w razie przestępstwa przywłaszczenia mienia.

Pomówienie o kradzież

Dwie drogi sądowe

W razie pomówienia o kradzież można domagać się sprawiedliwości na dwa sposoby: w sądzie karnym lub w sądzie cywilny,

Sprawa karna

Pomówienie o kradzież godzi w dobrą opinię człowieka i może być ścigane zarówno jako przestępstwo zniesławienia z art. 212 kk (kodeksu karnego) lub przestępstwa zniewagi z art. 216 kk, w zależności od tego czy czujesz, że sprawca miał na celu poniżenie Ciebie w opinii publicznej czy raczej znieważyć Cię bezpośrednim atakiem słownym.

Czytaj także: Czym różni się pomówienie od zniesławienia – link

Sprawa cywilna

Osobną drogą jest domaganie się przeprosin i zapłaty odszkodowania. W tej sytuacji złóż do sądu cywilnego pozew o naruszenie dóbr osobistych – link

Różnica

Różnica w tych dwóch ścieżkach sądowych domagania się sprawiedliwości za pomówienie o kradzież jest taka, że ścigając osobę za przestępstwo zniesławienia sprawca zostanie ukarany karą: grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności a pozywając o naruszenie dóbr osobistych zostanie na niego nałożony obowiązek przeprosin i zapłaty pieniężnego zadośćuczynienia.

Tak więc rodzaj kary jest inny i rodzaj sądu jest inny.

Najlepsze rozwiązanie w sprawie o pomówienie o kradzież

Nic nie stoi na przeszkodzie uruchomienia tych dwóch ścieżek jednocześnie. I większość osób rzeczywiście tak robi.

Będziesz potrzebował:

  • wzoru prywatnego aktu oskarżenia i
  • wzoru pozwu o naruszenie dóbr osobistych.

Wzór pozwu o naruszenie dóbr osobistych w razie pomówienia i zniesławienia znajdziesz pod tym linkiem – link.

Podsumowanie

Pomówienie o kradzież to czynność karalna ale także godząca w dobra osobiste w postaci prawa do zachowania czci i godności. Za pomówienie o kradzież można dostać nawet karę więzienia, zostać zobligowanym do złożenia przeprosin w prasie lub wypłaty pieniężnego zadośćuczynienia.

Aby uruchomić proces sądowy, musisz w pierwszej kolejności rozważyć o co dokładnie zostałeś pomówiony – w tym celu bardzo dokładnie przeczytaj rozdział. 35. kodeksu karnego pod tytułem: Przestępstwa przeciwko mieniu. Po drugie rozważ czy zostało to zrobione w sposób bezprawny (sprawca nie miał żadnych podstaw aby nazwać Cię złodziejem czy pomawiać publicznie o kradzież).

W ostatnim kroku rozważ czy wolisz uruchomić ścieżkę karną, ścieżkę cywilną czy może obie jednocześnie.

Będziesz potrzebował wzorów pism:

  • prywatnego aktu oskarżenia i
  • pozwu o naruszenie dóbr osobistych.

Mój blog specjalizuje się w tym temacie, dlatego w zakładce: #1Zniesławienie, na stronie głównej znajdziesz mnóstwo artykułów, które dają przykłady kar, przykłady oskarżeń i zniesławień z prawdziwego życia.

\"Natalia

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top