Przymusowe leczenie alkoholowe. Czy można trafić do więzienia

Przymusowe leczenie alkoholowe. Czy można trafić do więzienia?

Przymusowe leczenie alkoholowe. Kiedy stosuje je sąd?

Kiedy sąd na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych rozpatruje sprawę i orzeka o obowiązku przymusowego leczenia alkoholowego w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.

Aby można było przymusić kogoś do leczenia alkoholowego sąd musi ustalić, że zachodzą dwie przesłanki: medyczna i społeczna. Przesłanka medyczna to faktyczne uzależnienie od alkoholu, potwierdzone opinią biegłego. Przesłanka społeczna oznacza, że w związku z nadużywaniem alkoholu osoba demoralizuje małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodzinny, zakłóca porządek publiczny. Dodatkowo, czynności te wykonuje w związku z nadużywaniem alkoholu a nie jakiegokolwiek innego powodu.

Przymusowe leczenie alkoholowe

Jak się bronić przed przymusowym leczeniem alkoholowym? Te informacje oraz pełny przebieg sprawy sądowej znajdziesz w moim najpopularniejszym artykule na blogu: Jak uniknąć przymusowego leczenia odwykowego – link.

Przymusowe leczenie alkoholowe. Czy można trafić do więzienia?

Karę więzienia nakłada na oskarżonego sąd karny a nie sąd cywilny lub rodzinny. Aby trafić do więzienia sąd musi skazać osobę wyrokiem sądowym za przestępstwo : zbrodnię lub występek.

Przymusowe leczenie alkoholowe to sprawa która toczy się w sądzie rodzinnym i dodatkowo w postępowaniu nieprocesowym. Co to oznacza? Że w sprawie nie jest wydawany wyrok a postanowienie i nie jest wymierzana kara ale obowiązek leczenia odwykowego.

Generalnie rzecz biorąc, za uchylanie się od obowiązku leczenia alkoholika nie można trafić do więzienia. Co innego jeśli popełniłeś przestępstwo lub wykroczenie w stanie spożycia alkoholowego i w związku z tym toczy się sprawa karna. Tam może być np. ustalony czas próby, gdzie kurator ma uprawnienia do zasięgania informacji o tym czy podejmujesz się leczenia odwykowego. Jeśli go unikasz, to grozi zamiana kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności czyli bilet do więzienia.

Uchylanie się od przymusowego leczenia alkoholowego.

Gdy uchylasz się od obowiązku przymusowego leczenia alkoholowego to sąd na wniosek kuratora lub placówki odwykowej może zamienić Ci sposób leczenia na system stacjonarny czyli w zakładzie zamkniętym.

Ze świetnych badań sądowych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, wynika, że 56 % takich wniosków kierują kuratorzy, także ustanowieni w innych sprawach rodzinnych.

Kolejnym podmiotem, który może złożyć do sądu wniosek o zamianę leczenia na zakład zamknięty to placówka leczenia odwykowego. Robi to przede wszystkim wtedy, gdy uzależniony nie stawia się na ustalone spotkania.

Przymusowe leczenie alkoholowe w zamkniętym zakładzie

Sąd ma uprawnienia do kontrolowania jak wykonujesz obowiązek leczenia alkoholowego.

Jest tzw. postępowanie wykonawcze.

Podczas posiedzenia wykonawczego sąd bada wnioski o zamianę leczenia z trybu ambulatoryjnego na zakład zamknięty a także wyznacza dodatkowy termin rozmowy z alkoholikiem lub odrocza termin leczenia.

Sąd może nałożyć obowiązek skutecznego umieszczenia osoby uzależnionej w zakładzie leczenia.

Nakaz doprowadzenia przez Policję do zakładu zamkniętego

A jak to się odbywa? To Policja, w trybie przymusowym doprowadza uzależnionego do zamkniętego zakładu leczenia alkoholowego. Dzieje się tak w trochę ponad 50 % przypadków uchylania się od obowiązku leczenia w zakładzie zamkniętym.

Ze statystyk sądowych wynika, że tylko w połowie przypadków dzieje się to skutecznie, ponieważ uzależnieni ukrywają się i de facto nie podejmują leczenia odwykowego.

Zakończenie przymusowego leczenia

Leczenie odwykowe nałożone przez sąd kończy się w momencie odbycia całego zasądzonego okresu kuracji. Co ciekawe w około połowie przypadków przymusowe leczenie alkoholowe zostało wykonane.

W pozostałych przypadkach albo Policja nie mogła znaleźć ukrywającego się alkoholika, albo miały miejsce inne przypadki gdy osoby odmawiały leczenia. Np.: podjęły pracę, opiekowały się członkiem rodziny, miały problemy zdrowotne, wyjechały za granicę, zmieniły miejsce zamieszkania, przebywały w zakładzie karnym. Zdarzało się, że nie wyznaczono terminu leczenia w ośrodku stacjonarnym lub nie było w nim wolnego miejsca.

Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem leczenia alkoholowego to wiedz, że wobec prawie wszystkich osób które podjęły się leczenia cała kuracja została przeprowadzona skutecznie. Jest to motywujące, prawda?

\"\"

Przeczytaj także:

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top