Oferta handlowa. Zasady konstrukcji ofert zgodnie z prawem

Oferta handlowa. Lista 5 niezbędnych elementów konstrukcji oferty zgodnej z prawem 2023

Otworzyłaś swoją pierwszą firmę i masz przed sobą za zadanie napisanie pierwszej w życiu oferty handlowej?

Jak wiesz oferta handlowa przedsiębiorstwa jest kluczowa w zdobywaniu nowych klientów. Jednak nie prawdą jest, żeby napisać dobrą ofertę należy do perfekcji opanować tylko język korzyści.

Dziś zaprezentuję Ci 5 wyselekcjonowanych przeze mnie najważniejszych zasad konstrukcyjnych każdej dobrej oferty handlowej (zgodnej z prawem).

Oferta handlowa zgodna z prawem

Nie wiem czy wiesz, ale ofertę w polskim prawie reguluje kodeks cywilny w art. 66 i następnych.

Art. 66. § 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.

Zatem jeśli na własnej stronie internetowej publikujesz zakładkę „Oferta”, może to oznaczać, ze masz wolę zawarcia umowy np. Kupna sprzedaży lub umowy zlecenia, z czytelnikiem twojej strony.

Elementy konstrukcyjne oferty handlowej

1. Przedmiot oferty handlowej

Pisząc swoją ofertę wskaż dokładnie co zobowiązujesz się zrobić.

Czy jest to np. dostarczenie ebooka, oferta wykonania usług wirtualnej asystentki, lub wykonanie logo na zlecenie.

2. Cena oferty

Dobrze napisana oferta musi zawierać cenę uslugi lub towaru lub sposób jej określenia.

Cena może być określona jako kwota, ale również w stawkach godzinowych lub projektowo.

Wskazówka radcy prawnego.

Z prawnego punktu widzenia określenie tylko ceny nie jest zadowalające.

Aby w pełni zabezpieczyć swój interes określ w ofercie lub w załączniku do oferty umowne elementy kształtujące wynagrodzenie, takie jak:

termin zapłaty, dzień obciążenia rachunku bankowego, cena brutto/netto, płatnik podatku VAT, sposób zapłaty wynagrodzenia, wystawienie rachunku lub faktury.

3. Termin wykonania

W ofercie handlowej wskaż w jakim terminie zobowiązujesz się dostarczyć produkt lub usługę.

Przykład. Jeżeli jesteś np. wirtualną asystentką to wskaż kiedy rozpoczniesz i zakończysz prace.

Wskazówka radcy prawnego.

Do oferty sporządź załącznik w którym prześlesz przykładowy raport rozliczenia godzin pracy i protokół z wykonania usługi, na podstawie którego wystawisz fakturę VAT, która będzie podstawą naliczenia wynagrodzenia.

4. Termin związania ofertą handlową

Prawo dokładnie wskazuje co sie stanie gdy pominiesz ten krok. Ja jednak ze swojej strony zalecam Ci dodać ten element konstrukcyjny do oferty handlowej.

Napisz poprostu: „Oferta jest ważna przez 3 dni, licząc od dnia jej przesłania.”

5. Sposób przyjęcia oferty

Istnieje kilka sposobów przyjęcia oferta.

Najprościej jest ją przyjąć w sposób ustny lub pisemny.

Gdy składasz ofertę w postaci elektronicznej np. na własnej stronie internetowej lub w sklepie internetowym to mamy dwojakie rozwiązanie.

  1. Oferta handlowa złożona w sposób elektroczniczny osobom prywatnym.

Wiąże Ciebie jako składającego gdy osoba potwierdzi jej przyjecie, może to zrobić porzez dodanie produktu do koszyka sklepu internetowego na twojej stronie www.

W tym przypadku zadbaj aby oferta handlowa zawierała ustawowo wskazane elementy:

Art. 66.1 kodeksu cywilnego

Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę wsposób jednoznaczny i zrozumiały o:
1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez
przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;
4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów
we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie;
5) językach, w których umowa może być zawarta;
6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci
elektronicznej.

Pamiętaj, że jesteś związany ofertą przez okres, który w niej wskazałeś. Oznacza to ze nie możesz dowolnie zmienić warunków oferty w tym czasie.

2. Oferta handlowa przesłana przez e-mail lub do innego przedsiębiorcy.

W tym przypadku nie jest wymagane aby oferta handlowa zawierała te elementy. Co więcej jest przesyłasz ofertę innemu przedsiębiorcy to możesz skorzystać z regulacji prawnych pozwalających na milczące przyjęcie oferty lub domniemane przyjęcie oferty poprzez rozpoczęcie prac na żądanie.

Wskazówka radcy prawnego

Jako radca prawny ale i maksymalista wkładam wiele starań aby przewidzieć konsekwencje podejmowanych czynności moich klientow na 10 lat do przodu.

Dlatego klientce pracującej na zlecenie kiedy zeszłym tygodniu przygotowałam pakiet oferty handlowej przygotowałam jej dodatkowo do oferty:

  • ogólne warunki współpracy,
  • klauzule poufności,
  • klauzule informacyjna RODO.

O klauzuli poufności przygotowałam obszerny artykuł, który możesz przeczytać tu – link

Pozdrawiam, mec. Natalia Nuutinen

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top