Egzekucja komornicza. Jak ścigać dłużnika

Egzekucja komornicza. Jak ścigać dłużnika

Egzekucja komornicza to cały proces który zaczyna się w sądzie. Aby ścigać dłużnika, który nie zapłacił Ci za fakturę lub raty czynszu za najem lokalu należy złożyć do sądu pozew o zapłatę.

Egzekucja komornicza co to

Egzekucja komornicza rozpoczyna się na wniosek (wniosek o wszczęcie egzekucji) i przebiega następująco po uzyskaniu od sądu:

 • wyroku od pozwu o zapłatę (w tym nakazu sądowego)
 • uprawomocnieniu się wyroku,
 • wystąpieniu do sądu o nadanie klauzuli wykonalności (opłata 60 zł)
 • uzyskanie klauzuli wykonalności
 • złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji.
 • wskazanie we wniosku rzeczy i nieruchomości, rachunków bankowych dłużnika z których komornik może ścigać niezapłacone należności.

Dłużnik do sądu

Jak podać dłużnika do sądu? Aby podać dłużnika do sądu musisz mieć wobec niego wierzytelność a on wobec Ciebie dług. Wierzytelność musi być wymagalna (wierzytelność wymagalna) co oznacza, że możesz ścigać dłużnika na dzień następny po dniu zapłaty, która nie nastąpiła.

Po drugie wezwać dłużnika do zapłaty, udać się do radcy prawnego lub samodzielnie napisać, złożyć i opłacić pozew o zapłatę.

W polskim systemie prawnym istnieje \”szybka ścieżka\” do uzyskania tytułu egzekucyjnego w postaci nakazu zapłaty.

wyrok sądowy/nakaz (to tytuł egzekucyjny) + klauzula wykonalności = tytuł wykonawczy

Nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi

Egzekucja komornicza może być przeprowadzona na podstawie nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty to typ wyroku sądu, uzyskiwany w innym, szybszym trybie: uproszczonym lub nakazowym.

W Polsce istnieją 3 tryby uzyskania tytułu egzekucyjnego wobec dłużnika:

1. zwykły

2. uproszczony

3. nakazowy

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi składa się po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego. W wyroku sądowym lub w nakazie zapłaty sąd ustali kwotę należności głównej, odsetki, zwrot kosztów sądowych.

Następnie musisz się zastanowić i zrobić research jaki typ egzekucji komorniczej chcesz przeprowadzić i wskazać go komornikowi.

art. 758 Kodeksu postępowania cywilnego i następne. Typy egzekucji komorniczej w Polsce:

 1. egzekucja z nieruchomości,
 2. egzekucja z ruchomości,
 3. egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
 4. egzekucja z rachunkó bankowych,
 5. egzekucja z innych wierzytelności,
 6. egzekucja z innych praw majątkowych,
 7. egzekucja ze statków morskich,
 8. egzekucja świadczeń niepieniężnych,
 9. egzekucja z udziałem Skarbu Państwa,
 10. egzekucja przez zarząd przymusowy,
 11. egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
 12. egzekucja w celu zniesienia współwłasności,
 13. egzekucja świadczeń alimentacyjnych.

We wniosku do komornika dobrze jest wskazać wszelkie dane dłużnika, które są Ci wiadome, a więc adres nieruchomości, numer konta bankowego, nip, regon, pesel.

Wskazówka: Aby egzekucja komornicza przebiegała sprawnie polecam o zadbanie już na samym początku o umowę.

Podejmując jakąkolwiek współpracę, najem z drugą osobą lub spółką zadbaj by w umowie znalazły się takie elementy jak:

numer rachunku bankowego, PESEL, NIP, Regon, numer KRS spółki, numer wpisu do CEiDG firmy lub wspólnika, wskazanie danych odpowiedzialnego przedstawiciela do wiążących prawnie czynności podejmowanych w toku trwania umowy, wskazanie lokalu zastępczego, klauzule umowne dotyczące natychmiastowego rozwiązania umowy.

Mój wzór wniosku o wszczęcie egzekucji możesz podejrzeć tu – link.

Wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko spółce

Jak ścigać dłużnika, który jest spółką? W Polsce istnieją spółki osobowe i spółki kapitałowe uregulowane w kodeksie spółek handlowych oraz spółka cywilna uregulowana w kodeksie cywilnym.

Aby ścigać spółkę, po pierwsze musisz ustalić jaki to typ spółki. Zrobisz to poprzez zadbaną umowę (w której wskazane są dane kontrahenta, w tym numer wpisu do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), oraz dane reprezentanta spółki (może to być np. dwóch wspólników działających łącznie, Prezes, prezes ze wspólnikiem itp.))

W spółkach osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo -akcyjnej i osobowej ściganie dłużnika jest łatwiejsze niż wobec spółek kapitałowych: z o. o. i akcyjnej.

W spółkach osobowych każdy wspólnik jest przedsiębiorcą i odpowiada całym swoim majątkiem osobistym lecz subsydiarnie. Oznacza to, że najpierw kieruje się roszczenia wobec majątku spółki. Jeżeli spółka jest bankrutem to wtedy ścigamy za długi wspólników spółki np. jawnej.

Jest to ważne, ze względu na prawidłowe skonstruowanie pozwu o zapłatę do sądu. Jeśli źle ustalisz dłużnika to sąd pozew odrzuci. Jeśli nie wiesz jak to zrobić to skontaktuj się z radcą prawnym – rejestr radców prawnych link. Moje dane w rejestrze radców prawnych to : Natalia Nuutinen, numer wpisu Tr-1273

Inaczej ma się sprawa gdy ścigasz za długi spółkę kapitałową. Będę się posługiwała przykładem spółki zoo jako najpowszechniejszej. Dłużnika spółkę zoo ścigamy najpierw z kapitału zakładowego i majątku spółki. Dopiero gdy możemy uzasadnić, że spółka jest bankrutem możemy złożyć pozew nie przeciwko spółce ale przeciwko członkom zarządu spółki.

Oczywiście istnieje wiele regulacji jak wspólnicy mogą się zwolnić z odpowiedzialności za długi. Stąd nazwa tej spółki \”z ograniczoną odpowiedzialnością\” jej popularność i trudność w ściganiu długu. W tym przypadku od razu zalecałabym powierzenie prowadzenia sprawy radcy prawnemu.

Dłużnik uciekł za granicę

Gdy dłużnik wyjechał za granicę sprawa robi się dużo trudniejsza. W grę tu wchodzą dodatkowo przepisy prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej. Trzeba ustalić:

 1. czy kraj do którego uciekł dłużnik należy do Unii Europejskiej,
 2. czy istnieje pomiędzy państwami zasada uznawalności wyroków sądowych państw obcych.

Z pierwszym punktem, jest ten problem, że nie wszystkie kraje Unii Europejskiej przystąpiły do wspólnej regulacji.

Co do uznawalności wyroków państw obcych nigdy nie było wątpliwości aż do teraz gdy rządy przejęła obecna partia polityczna. Niestety jej działalność wielokrotnie łamie zasady prawa i Unia Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie, które stawia pod znakiem zapytania czy polskie wyroki sądowe są legalne (władza naciska i demontuje władzę sądowniczą w Polsce).

Dlatego obce państwa mają podstawę do stwierdzenia, że nie uznają wyroku polskiego sądu i nie zgadzają się na prowadzenie egzekucji komorniczej wobec dłużnika, mieszkającego w ich kraju. (P.S. dramat jest jeszcze większy gdy inne państwa przestaną akceptować polskie wyroki sądowe w sprawach o dzieci i np. nie puszczą dziecka z matką do Polski, i nakażą dla dobra dziecka pozostanie dziecka z ojcem w Niemczech).

Kolejny krok to uzyskanie w Polskim sądzie Europejskiego Tytułu Egzekucjnego. W tym celu trzeba uzupełnić i złożyć w sądzie specjalny formularz ( oczywiście po uprawomocnieniu się wyroku sądowego lub nakazu zapłaty).

Z Europejskim Tytułem Egzekucyjnym należy wystąpić do sądu państwa obcego o stwierdzenie uznawalności wyroku sądowego. I dopiero z uznanym za granicą polskim wyrokiem sądowym można oddać sprawę do lokalnego komornika w celu ścigania długu.

Nie wyklucza to prowadzenia egzekucji komorniczej w Polsce równolegle, o ile komornik sprawy nie umorzył.

Co dalej?

Z dzisiejszego artykułu wiesz jak ważne jest zawieranie dobrych umów. Dobra umowa to nie wzór ściągnięty z internetu, który czasami może Ci narobić więcej problemów niż pożytku.

Dowiedz się więc już dziś – Jak zabrać się za unieważnienie wadliwej umowy -link.

1 myśl o “Egzekucja komornicza. Jak ścigać dłużnika”

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top