Siła wyższa, najważniejsze fakty o tej klauzuli

Siła wyższa co to znaczy

Siła wyższa to klauzula umowna zwalniająca z odpowiedzialności partnera biznesowego za okoliczności na które nie może mieć wpływu.

Obecnie, gdy to piszę panuje epidemia koronawirusa i osoby które w zawieranych przez siebie umowach posiadały klauzulę siły wyższej często są na wygranej pozycji i mogą się zwolnić z wielu obciążeń niszczących ich biznesy.

Siła wyższa przykłady

Klauzulę siły wyższej sporządzamy na okoliczności na które człowiek nie ma wpływu. Są to przeważnie pożary, powodzenie, huragany, trzęsienia ziemi, klęski ekologiczne a obecnie dopisuję klientom także epidemię.

Klauzula siły wyższej w umowie

W Polsce panuje zasada swobody umów, która oznacza ze partnerzy biznesowi mogą dowolnie kształtować łączące ich umowy. Jednak zawsze w granicach nałożonych w kodeksie cywilnym.

Klauzula siły wyższej jest takim zapisem, który można dowolnie kształtować na wybrane przez siebie okoliczności. Jednak z charakteru tej klauzuli wynika, że mają to być okolicznosci na które nie mamy wpływu. Jeśli chcemy sie zwolnić z odpowiedzialności na które mamy wpływ, temu służą inne konstrukcje prawne np. klauzula odstępnego czy natychmiastowego rozwiązania umowy.

Moje rozwiązanie

Klauzula siły wyższej nie jest obowiązkowa jednakże niespodziewane okoliczności zdarzają sie ostatnio częściej ze względu na zmiany klimatu i globalizację. A dobitnie epidemia koronawirus utwierdziła mnie w przekonaniu aby wpisywać tę klauzulę klientom do umów nawet jeśli przedsiębiorcy najczęściej preferują krótkie umowy.

Jak zabezpiecza klauzula siły wyższej?

Gdy zachodzi okoliczność którą w umowie określiliśmy jako siła wyższa to mamy prawo zwolnić się z uciążliwych dla nas obowiązków. Możemy tym argumentować np. opóźnienia, brak możliwości dostawy produktów lub świadczenia usług bez narażania się na karę umowną czy z góry przegrane powództwo sądowe o odszkodowanie z tego tytułu.

Klauzula siły wyższej daje podstawy do zwolnienia się z części wynagrodzenia np. opłat abonamentowych pobieranych z góry za jakiś okres gdy faktycznie usługi nie są świadczone np. za karnet na zamkniętą siłownię lub do przedłużenia terminów zapłaty spowodowanych spowolnieniem gospodarczym, brakami towarowymi itd.

Jak skorzystać z klauzuli siły wyższej?

Po prostu wyślij do drugiej Strony umowy pismo w jakikolwiek sposób taki aby dotarło do adresata np. pisemnie, emailowo lub ustnie. Powołaj się Na konkretny paragraf łączącej was umowy mówiący o sile wyższej.

Przedstaw krótko jakie okoliczności na które nie masz wpływu zachodzą i w jaki sposób wpływają na brak możliwości wywiązania sie przez ciebie z zobowiązań umowy. Zakończ konkretnym wskazaniem z czego się zwalniasz lub czego nie dochowasz.

Jest to twoje jednostronne oświadczenie woli i nie potrzebujesz na nie żadnej zgody ani podpisu. Zadbaj jednak o zachowanie okoliczności dokumentujących że je wysłałeś drugiej stronie i mogła się z nim zapoznać.

Ogólne warunki współpracy

W ostatnio tworzonej przeze mnie dokumentacji prawnej dla wirtualnej asystentki jej ofertę wysyłaną klientom na e-mail wzbogaciłem o dokument zwany Ogólnymi Warunkami Współpracy.

Zgodnie z prawem przyjęcie oferty oznacza tak naprawdę zawarcie umowy. Pisałam więcej o tym w tym artykule – link. Dlatego w twoim interesie jest aby oferta zawierała jak najwiecej zapisów de facto w charakterze klauzul umownych takich jak normalnie zapisałabyś w umowie o współpracę.

Z doświadczenia wiem, że przedsiębiorcy wolą przesyłać swoim klientom krótkie oferty i umowy bez wielu załączników aby ich nie przerazić już na samym początku współpracy. Dlatego zasady współpracy, warunki wynagrodzenia, wymianę dokumentów, poufność, wynagrodzenie dodatkowe i właśnie klauzulę siły wyższej zapisujemy w Ogólnych Warunkach Współpracy.

Co dalej

Po pierwsze, wpisuj klauzulę siły wyższej do każdej zawieranej przez siebie umowy.

Po drugie, gdy musisz skorzystać z dobrodziejstwa tej klauzuli powiadom o tym druga stronę umowy.

Nie musisz mieć na to jej zgody. Jeżeli będzie to kwestionowała to może albo a) skorzystać z rozwiązań polubownych jeżeli przewidzieliście je w umowie albo b) skierować sprawę do sądu w której będzie musiała udowodnić ze albo nie zachodzą wyjątkowe okoliczności albo w umowie tak naprawdę nie ma klauzuli siły wyższej dlatego nie możesz się zwolnić z odpowiedzialności.

Miej na uwadze, jakich dowodów potrzebowała by druga strona aby to kwestionować.

Po trzecie zapisz się na moją listę i pobierz checklistę klauzuli poufności, którą moi klienci często wysyłają z ofertą handlową.

The form you have selected does not exist.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top