Jakie odszkodowanie za zniesławienie

Jakie odszkodowanie za zniesławienie

Realnie patrząc, na jakie odszkodowanie za zniesławienie możesz liczyć w razie publicznego pomówienia lub oczerniania np. w Internecie, w pracy lub w rodzinie.

Wysokość zadośćuczynienia na zniesławienie w ostatnich latach

Na przykładzie 6 najnowszych wyroków sądowych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, wybrałam 4 które dają pogląd jak obecnie sądy wyrokują w sprawach o zniesławienie. Pozostałe dotyczą odszkodowania za niegodne warunki więzienne, więc zostały w tym artykule pominięte.

1. 5.000 zł zadośćuczynienia za za obraźliwe wyzwiska

W czasie, gdy mieszkał w J. jego sąsiadem był pozwany, który mieszkał piętro niżej. Powód i pozwany nie utrzymywali żadnych kontaktów, nie było między nimi konfliktów do 7 maja 2016r., w którym to dniu, we wczesnych godzinach rannych pozwany w towarzystwie dwóch innych mężczyzn zaczął dobijać się do drzwi mieszkania powoda, wyzywając i obrażając powoda: ty „cwelu”, „skurwysynu”, „pedofilu”, „pedziu”, a także kierując pod jego adresem groźby. Powód zadzwonił na Policję, a także do swoich rodziców mieszkających w C., gdyż obawiał się kierowanych do niego gróźb. 

Wyrok I ACa 647/20

NĘKANY PRZEZ SĄSIADA? Czytaj także- LINK

2. 4590 zł kosztów prawnych zamiast 150.000 zł odszkodowania za zniesławienie

Powód A. M. domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanej B. K. zadośćuczynienia w wysokości 150 000 zł za naruszenie jego dóbr osobistych oraz nakazania pozwanej dokonania pisemnych przeprosin za pośrednictwem lokalnej prasy (…) Sąd 1). oddala apelację; 2)  zasądza od powoda na rzecz pozwanej 4 590 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) złotych z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego;

Wyrok I ACa 3/20

3. 100.000 zł za zniesławienie posła w gazecie Fakt i publiczne przeprosiny

Przepraszamy pana G. D., adwokata i posła (…), za nieprawdziwe i naruszające jego dobre imię stwierdzenia i sugestie zawarte w artykułach pt. „Jak poseł od K. pozyskał kamienicę\” oraz „Kamienica posła pod lupą śledczych\”, opublikowanych w dzienniku (…) oraz na stronie internetowej (…) w dniach 5 i 6 października 2017 r., jakoby miał miejsce „reprywatyzacyjny przekręt\” dotyczący kamienicy przy ul. (…) w K. oraz że G. D. był weń zaangażowany

Wyrok  I ACa 1059/19

4. 25 tys. zł odszkodowania za pomyłkę szpitala za zgon pacjenta o tożsamym imieniu i nazwisku

Sąd zasądza publiczne przeprosiny o treści \”(…)

W związku ze stwierdzeniem przez (…) Szpital Miejski
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  Pańskiego zgonu oświadczamy, że było to wynikiem pomyłki ze strony Szpitala co do osoby, która zmarła. W istocie zgon dotyczył innego pacjenta
o tożsamym imieniu i nazwisku. Szpital wraża ubolewanie z powodu zaistniałej pomyłki i przeprasza Pana za wszystkie wynikłe
z powyższego faktu niegodności.”,

2)  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych,

Wyrok I ACa 127/20

Ile kosztuje sprawa w sądzie?

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top