Odpowiedzialność cywilna osoby blogującej

Odpowiedzialność cywilna blogera – co powinieneś o niej wiedzieć

Polskie prawo obarcza każdego z nas odpowiedzialnością cywilną. Ale czym tak właściwie jest odpowiedzialność, na jakiej podstawie powstaje i jak przed nią ma ustrzec się początkujący bloger?

Odpowiedzialność cywilna – podstawa prawa

Odpowiedzialność cywilna powstaje z mocy prawa ale to tak naprawdę imperatyw moralny. Nakazuje on naprawienie szkody wyrządzonej innej osobie z własnej winy. Wina z kolei może być umyślna lub nieumyślna. Wina nieumyślna dzieli się na tę lekkomyślną lub tę powstałą w wyniku rażącego niedbalstwa.

Tak jak więc widzisz można ponosić odpowiedzialność cywilną wobec innej osoby nawet gdy nie za bardzo zdajesz sobie sprawę z tego w jaki sposób właściwie jej zaszkodziłeś lub zawiniłeś. A to dlatego, że zasady prawa przewidują, że gdy osiągnie się pewien poziom dojrzałości, wykształcenia lub statusu stosuje się wobec takich osób wyższe standardy postępowania. I tak sędzia w sprawie o przesądzenie czy ponosi się odpowiedzialność cywilną czy nie w danym przypadku będzie badał czy miałeś możliwość, poziom intelektualny lub możliwości aby dowiedzieć się, przewidzieć że twoja działalność może komuś wyrządzić krzywdę.

Odpowiedzialność w polskim kodeksie cywilnym

Art. 415. Kodeksy cywilnego

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Art. 416. Kodeksu cywilnego

Osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.

Art. 362. Kodeksu cywilnego

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza stopnia winy obu stron.

Art 449. zn. 1. § 1.

Kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ten produkt.

Art. 444. § 1.

W razie uszkodzenia lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Kodeksy cywilny przewiduje jeszcze kilka innych zasad ponoszenia odpowiedzialności, są to np.:

Wina w nadzorze – art. 427., Wina w wyborze – art. 429., szkoda wyrządzona przez podwładnego – art. 430., odpowiedzialność prowadzącego przedsiębiorstwo art. 435 kc., wyłączenie winy z powodu niepoczytalności – art. 425. kc,

Odpowiedzialność cywilna blogera

Jak więc widzisz osoba blogująca w Internecie może ponosić odpowiedzialność na wiele sposobów, np. produkując pdf ze wskazówkami do pobrania, które w rezultacie szkodzą czytelnikowi zamiast mu pomóc – odpowiedzialność może wynikać z art. 444 kc spowodowanie rozstroju zdrowia u innej osoby. Dlatego tak ważne jest aby oprawić swoje produkty, swoje artykuły blogowe w tzw. disclaimery czyli klauzule znoszące/ ograniczające odpowiedzialność cywilną autora.

Rodzaje odpowiedzialności cywilnej

W którymś z następnych artykułów opowiem Ci o różnych rodzajach winy i odpowiedzialności cywilnej i jak się ustrzec przed nadmiernymi konsewkencjami. Na ten czas poznaj rodzaje odpowiedzialności cywilnej wyróżnione w polskim kodeksie cywilnym.

1. Odpowiedzialność kontraktowa

2. Odpowiedzialność deliktowa

a. Odpowiedzialność na zasadzie winy

b. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka

c. Odpowiedzialność na zasadzie słuszności

Podsumowanie – Odpowiedzialność cywilna blogera

Bloger tak jak każda osoba fizyczna lub prawna niezależnie czy bloguje w ramach działalności gospodarczej lub na cele prywatne ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Szczególnie za udostępnianie treści, opinii wskazówek które potencjalnie mogą zaszkodzić innym osobom. Wielu blogerów także w trakcie swej blogowej przygody decyduje się na zarabianie na blogu czyli tzw. monetyzację bloga. To otwiera drzwi do wielu potencjalnych problemów prawnych i konieczności częstego audytowania swojego bloga w celu sprawdzenia czy spełnia on wszystkie wymogi prawne.

Każdy blog musi zostać opatrzony w odpowiednie polityki prawne i klauzule. Sposobem na znaczne ograniczenie odpowiedzialności autora jest tzw. disclaimer blogowy.

Za tydzień – O co zadbać na blogu aby ustrzec się przed odpowiedzialnością cywilną

Przeczytaj także: Disclaimer blogowy -co musisz o nim wiedzieć – link.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top