Koronawirus. Nowa ustawa prawna

Ustawa prawna o koronawirusie

Parę dni temu Sejm uchwalił nową ustawę o koronawirusie, która już weszła w życie (w dniu kobiet). Dokładna nazwa ustawy to:

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Ustawa zajmuje 13 stron i zmienia szeroki zakres dotychczas obowiązujących ustaw prawa polskiego w tym:

 • ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • ustawę z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców,
 • ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,
 • ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 • ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawę z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych,
 • ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz
 • ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o koronawirusie z Chin zmieniła cały szereg ważnych dla istnienia państwa ustaw regulujących prawo telekomunikacyjne, kryzysowe, edukacji czy finansów publicznych.

Na bieżąco analizuję nowe ustawy, które ograniczają nasze prawo wolności w związku z koronawirusem. Sama byłam świadkiem przedwczoraj na lotnisku Okęcie jak służba celna zatrzymała wysiadających pasażerów z samolotu w rękawie i nie wpuściła na lotnisku dopóki nie wypełnili jakiś dokumentów.

\"lotnisko
lotnisko Okęcie 10.03.2020 r.
\"ustawa
ustawa o koronawirusie

Jakie to były dokumenty, kto sprawuje nad nimi nadzór, jak je przetwarza, komu przekazuje dalej? A co gdyby nie wpuszczono pasażerów na lotnisko, gdzie by ich przetrzymywano? Jak długo?

Niewątpliwie, koronawirus i zachodzące w tym zakresie zmiany w prawie są obecnie bardzo dynamiczne. Oczywiście ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego ale czy przy okazji nie są zbyt krzywdzące dla zarażonych koronawirusem nie z własnej winy?

Jako radca prawny ale i jako mama zastanawiam się czy możliwe byłoby nakazanie oddzielenie matki od maleńkiego dziecka w celach kwarantanny i izolacji?

Koronawirus. Pandemia

Wczoraj okrężną drogą WHO podało do wiadomości, że można uważać zakażalność koronawirusem za pandemię.

Czy w związku z tym, Prezydent państwa wprowadzi niedługo stan wyjątkowy?

Stan wyjątkowy to stan prawny w którym wprowadza się szereg ograniczeń w stosowaniu dotychczasowego prawa w celu umożliwienia szybszego uchwalania ustaw i podejmowania decyzji mających znaczenie dla całego kraju.

Powinien być wprowadzony tylko w ostateczności.

Co dalej?

Wraz z analizą ustawy o koronawirusie, będę dzieliła się z Tobą wiedzą o zmianach w prawie polskim w tym ograniczeniach wolności i konsekwencjach prawnych.

Zapraszam do pozostania w kontakcie na facebooku – fb.com/natalianuutinen.fanpage

Pozdrawiam, mec. Natalia Nuutinen

12.03.2020 r.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top