Koronawirus. Pierwsze 7 artykułów nowej specustawy

W dzien kobiet weszła w życie nowa specustawa o koronawirusie. Zmienia ona poważne ustawy regulujące wiele dziedzin życia społecznego w tym prawo oświatowe, farmaceutyczne czy telekomunikacyjne.

Dziś przeanalizuję dla Ciebie pierwszych 7 artykułów nowej ustawy o koronawirusie.

Jakie prawo zmienia ustawa o koronawirusie

 1. Praca zdalna. Pracodawca uzyskał prawo do wysłania pracownika do wykonywania pracy zdalnej z domu (dokładniej: poza miejsce jej stałego wykonywania).
 2. Zasiłek opiekuńczy, który przysługuje w przypadku zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół. Jest to dodatkowy zasiłek opiekuńczy do maksymalnie 14 dni.
 3. Kontrola bezpieczeństwa medycznego personelu lotniczego, który nie jest zatrudniony przez zarządzającego lotniskiem.
 4. Odstąpienie od konieczności stosowania prawa zamówień publicznych w odniesieniu do towarów i usług, które są niezbędne do zwalczania koronawirusa,
 5. Świadczeniem opieki zdrowotnej i transportem medycznym w zakresie walki z koronawirusem odpowiedzialnym jest NFZ, który sporządzi wykaz i go ogłosi w obwieszczeniu,
 6. Minister zdrowia w drodze obwieszczenia ustali maksymalne ceny za środki farmaceutyczne niezbędne do zwalczania koronawirusa, w tym:
  1. te z Art. 23 a ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa farmaceutycznego . Zajrzałam do tej ustawy i są to :środki lecznicze dopuszczone do obrotu z kategorią OTC (wydawane bez przepisu lekarza) i RC (wydawane z przepisu lekarza). Art. 23 a ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa farmaceutycznego.
  2. wyrobów medycznych w rozumieniu z ustawy o wyrobach medycznych. Ustawa o wyrobach medycznych jest obszerną ustawą zajmującą 87 stron tektu przepisów prawnych. Reguluje szereg zagadnień w tym import wyrobów medycznych jak i znaki bezpieczeństwa CE. W dosłownym rozumieniu tej ustawy wyroby medyczne to:
   1. wyrób medycznynarzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia, c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego, d) regulacji poczęć który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami;
   2. więcej w ustawie o wyrobach medycznych – link
  3. środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Są to między innymi preparaty do żywienia niemowląt, stosowane w redukcji masy ciała lub przy intensywnym wysiłku fizycznym.
 7. Świadczenie opieki zdrowotnej w tym transport finansowane są przez NFZ z budżetu państwa z części za którą odpowiedzialny jest minister zdrowia. Finansowane one mają być w formie ryczałtu za stan gotowości do świadczenia opieki. Sprawozdanie i warunki rozliczania określi Prezes NFZ. Kontrolę sprawuje minister zdrowia.
\"koronawirus
Koronawirus. Jeszcze pełne półki sklepowe.

Nowe prawo wskazane wyżej jest wprowadzone w duchu zwalczania koronawirusa. Wprowadza ono wielkie zmiany jeśli chodzi np. o zawieszenie stosowania prawa zamówień publicznych, którego celem jest zapewnienie sprawiedliwości w dostępie do realizacji np. wielkich zamówień towarów czy usług dla państwa.

Dużą odpowiedzialnością został obarczony NFZ, który ma za zadanie skonstruować wykaz jednostek świadczących opiekę zdrowotną dla zarażonych koronawirusem oraz finansować wszystkie te ośrodki medyczne, które są w pełnej gotowości.

Wprowadzenie maksymalnych cen na środki farmaceutyczne to duża interwencja w ustrój kapitalistyczny.

Jak zwykle przy takim nagle wprowadzanym prawie, którego przestrzegać muszą wszyscy, najważniejsze jest aby zapewnić nam bezpieczeństwo przed epidemią.

W tym celu ministrowie i inne podmioty otrzymują pole do podejmowania szybkich decyzji, z pominięciem procedur prawnych. Niestety zostawia ono także furtkę do manipulacji i nadużyć, których mam nadzieję nie doznamy, gdyż osoby odpowiedzialne staną na wysokości zadania.

W dzisiejszym artykule chciałam przeanalizować 10 merytorycznych przepisów prawnych nowej specustawy, jednakże są one tak drobiazgowe, że stało by się to nieczytelne. Dlatego analizy kolejnych przepisów prawnych o koronawirusie spodziewaj się w następnym artykule w sobotę.

Zapraszam do polubienia mojej nowej strony na facebooku: fb.com/NataliaNuutinen.fanpage

Przeczytaj poprzedni artykuł o koronawirusie – tutaj link.

Pozdrawiam, mec. Natalia Nuutinen

13.03.2020

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top