Koronawirus. Nowy, niepokojący obowiązek dla wszystkich przedsiębiorców

Przedsiębiorco, czy otrzymałeś już polecenie od Premiera w związku z koronawirusem?

Zaczęło obowiązywać nowe prawo w sprawie koronawirusa.

Codziennie śledzę doniesienia co się zmieniło w prawie. Dla nas prawników to ciekawy czas ale tak jak każdy się martwimy.

Tym razem mam coś dla przedsiębiorców.

Polecenie Premiera dla przedsiębiorców

Nowa ustawa o koronawirusie, która weszła w życie 8 marca dała Premierowi nowe uprawnienia:

Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki może, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydawać polecenia obowiązujące inne, niż wymienione w ust. 1, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców. Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

Powyższe do wyciąg z ustawy. Premier w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi może wydawać przedsiębiorcom polecenia w drodze decyzji administracyjnej które co więcej podlegają natychmiastowemu wykonaniu i nie wymagają uzasadnienia !

Jest to potężne uprawnienie, takie które stosuje się w czasach kryzysu. W Polsce co prawda premier ogłosił stan zagrożenia epidemią, lecz moim zdaniem zachodzą przesłanki do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Jestem zdziwiona, że jeszcze go nie wprowadzono.

Stan zagrożenia epidemią

Przeanalizowałam konstytucję w kwestii wprowadzenia stanu wyjątkowego lub nadzwyczajnego i nasza konstytucja nic nie mówi o stanie zagrożenia epidemią.

Przyjrzałam się więc na jakiej podstawie prawnej wprowadzono stan zagrożenia epidemią i jak się okazało to nie Premier lecz Minister Zdrowia wprowadził ten stan.

Z doniesień telewizyjnych wiem że Stany Zjednoczone wprowadziły już stan wyjątkowy.

Czym się różni stan wyjątkowy od stanu zagrożenia epidemią napiszę w następnym artykule w poniedziałek.

Na dziś drogi czytelniku chciałam Cię zostawić z refleksją, że są podstawy faktyczne do wprowadzenia konstytucyjnego stanu prawnego: wyjątkowego a mimo to nie został on wprowadzony. Zamiast tego mamy tworzone nowe prawo obowiązujące nas wszystkich przez Ministra Zdrowia.

Forma wykonania polecenia Premiera

Co do obowiązku przedsiębiorcy do wykonania polecenia Premiera to co do zasady ma to nastąpić na podstawie zawartej umowy. Koszty wykonania umowy pokrywa budżet państwa a koszty planistyczne działań sam przedsiębiorca.

Jeśli przedsiębiorca nie podpisze umowy, to wykonanie polecenia nastąpi na podstawie samej decyzji administracyjnej i będzie miało skutek natychmiastowego wykonania.

Polecenia Premiera nie mogą dotyczyć:

  1. Spraw, załatwianych (tak, ta ustawa używa tego sformułowania) normalnie w drodze decyzji administracyjnej. Moim zdaniem ten zapis nie jest precyzyjny i może powodować w przyszłości problemy. Patrz dokładniej: art. 11 ust. 6 ustawy o koronawirusie.
  2. Czynności operacyjno – rozpoznawczych.
  3. Czynności dochodzeniowo – śledczych.
  4. Czynności z zakresu ścigania wykroczeń.

Przedsiębiorca może otrzymać polecenie od Premiera w formie: pisemnej, ustnej, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności.

Jako przedsiębiorca powinienieś wiedzieć, że treść i motywy powinny być utrwalone w formie protokołu i adnotacji przedstawionej Ci do podpisania,

Jak wstrzymać wykonanie obowiązku

Jeśli chcesz wstrzymać wykonanie polecenia Premiera to zwróć się do Ministra (ustawowo to określono: Właściwy minister w sprawie). Minister może także wystąpić do Premiera o rozstrzygnięcie sporu i przedstawić stanowisko w sprawie.

Co dalej

Zapoznaj się z moim artykułem, w którym wskazuję zmiany w prawie dotyczące zwalczania koronawirusa – tutaj link.

Sesja Q&A

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące zmieniającego się prawa w skutek koronawirusa to zostaw swój komentarz pod tym postem na facebooku: tutaj link. We wtorek 17 marca odpowiem na nie w transmisji na żywo na facebooku na którą Cię zapraszam.

Pozdrawiam, mec. Natalia Nuutinen

15.03.2020

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top