Sprawa sądowa Johnny Depp Amber Heard

Johnny Depp vs. Amber Heard, o co w tym chodzi?

Kogo Johnny Depp tak naprawdę pozwał za zniesławienie

Nasza polska agencja prasowa PAP donosiła ostatnio, że ruszyła sprawa sądowa Johnego Deepa versus Amber Heard. Żeby prawnie zrozumieć co się dzieje w ich sprawie musisz wiedzieć że możliwe są trzy scenariusze jej rozwiązania i dodatkowo mogą zachodzić kumulatywnie czyli niezależnie od siebie.

Możliwe scenariusze:

 1. sprawa karna o przemoc fizyczną nad byłą żoną (przestępstwo, kara: pozbawienie/ograniczenie wolności)
 2. ustalenie faktu pobicia na potrzeby sprawy rozwodowej (ustalenie wyłączności winy za rozpad małżeństwa i alimenty na rzecz byłej żony),
 3. sprawa o zniesławienie (ustalenie naruszenia dóbr osobistych w celu otrzymania zadośćuczynienia i odszkodowania za fałszywe, publiczne oskarżenia),
 4. sprawa o zniesławienie przeciwko tabloidom (za podstawę pozwu służy zazwyczaj nierzetelna praca dziennikarska).

W tym momencie to 4 wariant jest prawdziwy. Johnny Depp pozwał do sądu o zniesławienie (eng. defamation) brytyjską gazetę The Sun. Czy to oznacza, że ustalenia prawdziwości oskarżeń Amber Heard wobec Johnego Deppa jest konieczne w tej sprawie?

Czy ustalenie samego faktu bicia jest kluczowe w tej sprawie o zniesławienie?

W tej konkretnej sprawie nie, albowiem nie jest to ani wariant 1, 2 lub 3 wskazanych przeze mnie powyżej, gdzie byłoby to kluczowym elementem zaproponowanego scenariusza. W tej sprawie sądowej o zniesławienie Johnny Depp pozwał tabloid a nie Amber. Amber będzie w nim tylko tak napradę świadkiem.

Kluczowym ustaleniem będzie to czy dziennikarze publikujący artykuły na łamach tej gazety wywiązali się rzetelnie z obowiązków dziennikarskich, tzn. czy są w stanie dostatecznie udowodnić że ustalili podstawy oskarżeń w swoich artykułach na tyle dokładnie, że artykuł można było skierować do publicznej wiadomości.

Johnny Deep jako pozywający ma za zadanie wykazać, że czuje się pokrzywdzony pracą dziennikarzy The Suni nie mieli wiarygodnych podstaw aby publikować zniesławiające go artykuły. Dlatego to w interesie gazety The Sun jest wykazanie, że Amber Heard mówi prawdę, jej doniesienia są wiarygodne bardziej niż tak naprawdę faktyczne ustalenie czy do tej przemocy faktycznie dochodziło i z czyjej winy.

Podsumowując, oznacza to, że to gazeta The Sun ma za zadanie udowodnić swoje racje za pomocą ustalenia, że Johnny Depp stosował przemoc fizyczną wobec żony. Johnny Depp ma natomiast wykazywać że poniósł szkodę i krzywdę i że jego dobra osobiste (link artykuł – co to są dobra osobiste) zostały naruszone w skutek fałszywych oskarżeń i słabej pracy dziennikarskiej.

Na co może liczyć Johnny Depp gdy wygra sprawę sądową o zniesławienie

Jeśli Johny Depp wygra sprawę o zniesławienie to może domagać się od gazety publicznych przeprosin, pieniężnego zadośćuczynienia za wyrządzoną mu krzywdę no i głównie w tej sprawie ogromnego odszkodowania (sprawdź czym różni się krzywda od szkody w tym artykule – link), ponieważ moim zdaniem poniósł dające się określić w pieniądzu konkretne szkody w postaci zerwania kontraktów reklamowych i filmowych.

Jakie konsekwencje czekają Amber Heard gdyby mówiła nieprawdę

W tej obecnej sprawie sądowej która się obecnie rozpoczęła to tak naprawdę nic. Jednakże gdy sąd ustali, że oskarżenie Johnego Deepa o pobicie jest słabe i mało wiarygodne może to spowodwać poważne konskwencje w pozostałych scenariuszach tj. 1- sprawy karnej – wyrok unniewinniający, 2. sprawy rozwodowej, nieorzeczenie o winie = brak alimentów, 3. o zniesławienie – przegranie na całej linii i ogromne odszkodowania na rzecz Johnnego Deppa od Amber.

Jak taka sprawa sądowa przebiegałaby w polskich realiach

W Polsce zniesławienie udowadnia się przed sądem cywilnym. Oznacza to, że nikt nie jest oskarżonym lub winnym ale że pozywający (w tej sprawie Johnny Depp) składa do sądu pozew o naruszenie dóbr osobistych.

W pozwie o naruszenie dóbr osobistych należy wskazać WPS i wpłacić odpowiednią opłatę sądową, sporządzić pismo procesowe według wymagań kodeksu postępowania cywilnego, wskazać wnioski dowodowe, żądania i zlecić radcy prawnemu reprezentację procesową w sądzie.

Celem rozprawy o zniesławienie jest wykazanie że:

 1. nasze dobra osobiste zostały naruszone,
 2. dobra osobiste zostały naruszone bezprawnie,
 3. dobro osobiste w postaci prawa do ochrony dobrego imienia zostało naruszone w sposób obiektywny,
 4. w związku z tym czujemy krzywdę lub ponieśliśmy szkodę.

Pozywający może domagać się od zniesławiającego:

 1. natychmiastowego wstrzymania takich czynności,
 2. publicznych przeprosin np. w prasie, radiu o określonej przez siebie treści,
 3. pieniężnego zadośćuczynienia lub wpłaty na dany cel społeczny,
 4. odszkodowania.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top