Przeprosiny-sadowe-najwazniejsze-przepisy-prawne

Przeprosiny sądowe – wykaz ważnych przepisów prawnych regulujących ich treść

Przeprosiny sądowe to instytucja prawna mająca na celu usunięcie skutków bezprawnego naruszenia cudzych dóbr osobistych w postaci utraty dobrego imienia w wyniku pomówienia i zniesławienia.

Przeprosiny sądowe

Przeprosiny sądowe mogą przyjąć jakąkolwiek formę zaproponowaną przez poszkodowanego. Zazwyczaj są to przeprosiny w prasie, w radiu, poprzez wywieszenie ich na osiedlowej tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z prawem sąd może nakazać przeproszenie poszkodowanego gdy ten zgłosi taki wniosek i w praktyce często tak się dzieje jednak osoba dopuszczająca się zniesławienia czyni wiele aby tego uniknąć lub opóźnić. Powody są dwa:

  • przeprosiny sądowe są dość kosztowne dla sprawcy,
  • sprawca liczy, że poszkodowany się \”zmęczy\” i odpuści sądowne ściganie spełnienia obowiązku publicznych przeprosin.

Co to są dobra osobiste – LINK

Najważniejsze przepisy prawne

ART. 24 § 1 kodeksu cywilnego

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. (…)

ART. 1049 § 1 kodeksu postępowania cywilnego

Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika (…)

Przeprosiny sądowe za pomówienie

Kodeks cywilny nazywa przeprosiny sądowe uprawnieniem do \”złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie\” przez sprawcę naruszenia dóbr osobistych w tym między innym za pomówienie i zniesławienie. Niewielu wie, że tak naprawdę nie znajdzie w kodeksie cywilnym zapisów używających sformułowania: przeprosiny sądowe.

Przepisy regulujące treść przeprosin sądowych

Poszkodowany musi pamiętać, że przeprosiny jak i ewentualne zadośćuczynienie zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego może uzyskać tylko na wniosek jaki złoży przed sądem dlatego zadbaj aby odpowiednie sformułowania znalazły się już w pierwszym piśmie do sądu – najczęściej będzie nim pozew – Pozew o naruszenie dóbr osobistych.

Jednak w tym miejscu wielu popełnia błąd. Bo same orzeknięcie nakazu przeproszenia nic nie znaczy gdy nie można ich wyegzekwować.

Prawnicy jednak znaleźli furtkę jak działać w takiej sytuacji i jest nim art. 1049 kodeksu postępowania cywilnego (dalej w skrócie: kpc).

Co grozi za niewywiązanie się z obowiązku przeprosin sądowych

Art. 1049 kpc stanowi że gdyby sprawca uchylał się od publicznego przeproszenia zgodnie z wyrokiem sądowym to poszkodowany może zlecić ich opublikowanie np. w prasie a zlecić obciążenie kosztami za ich publikację bezpośrednio przegranego i zobowiązanego do przeprosin sądowych sprawcę.

Co więcej Sąd Najwyższy wydał niedawno orzeczenie ucinające sprawcy możliwość do rozwlekłego odkładania przeprosin na później na które nie którzy musieli czekać po 2-3 lata.

Także pamiętaj, że są sposoby aby przymusić sprawcę do wykonania wyroku sądowego.

Dziś przedstawiłam Ci dwa najważniejsze przepisy dotyczące przeprosin sądowych. Jeżeli chciałbyś/-ałabyś zobaczyć przykładowy wzór takich przeprosin napisz hasło: WZÓR w sekcji komentarzy pod tym artykułem.

Może zainteresuje Cię także:

Sprawa sądowa o pomówienia dla początkujących – LINK

8 myśli o “Przeprosiny sądowe – wykaz ważnych przepisów prawnych regulujących ich treść”

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top