Po co zabezpieczyć umowę karą umowną

Po co zabezpieczyć umowę karą umowną?

Zabezpieczenie umowy karą umowną ma na celu zachęcenie stron do rzetelnego i terminowego wykonania umowy oraz zapewnienie pewnej rekompensaty w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonania.

Kara umowna stanowi zobowiązanie stron do uiszczenia określonej sumy pieniężnej lub innej wartości, w przypadku niewykonania umowy lub jej części. Dzięki temu zabezpieczeniu strony umowy mają większą pewność, że druga strona wywiąże się ze swoich zobowiązań, a w przypadku niepowodzenia będą mieli pewne środki na pokrycie ewentualnych strat.

Kara umowna jest często stosowana choć zalecam dużą ostrożność w przyjmowaniu na siebie obowiązku zapłaty kary umownej choćby druga strona niewiadomo jak zapewniała, że prawnie na 100% z takiego prawa nie skorzysta.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o błędach prawnych przy klauzuli kary umownej to przeczytaj artykuł:

Kary umowne, czyli jak stracić więcej niż zyskać – najczęstsze błędy przy ich konstruowaniu – link

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top