Co grozi za naruszenie ciszy wyborczej

Co grozi za naruszenie ciszy wyborczej?

Jeżeli jesteś ciekaw, jak i gdzie prawnie uregulowana jest cisza wyborcza to zapraszam do czytania.

O ciszy wyborczej, która jest częścią ustroju Rzeczypospolitej Polskiej oraz częścią systemu wyborczego stanowi art. 107 § 1 kodeksu wyborczego.

Dosłownie brzmi on tak:

107 § 1 kodeksu wyborczego W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione.

Jako prawnik rozłożę tę normę prawną dla Ciebie na części pierwsze. Nie martw się jeśli jest to dla ciebie za trudne. Tradycyjna ścieżka prawnika do osiągnięcia biegłości w prawie jest długa i trudna i zamyka się w 8 pełnych latach nauki – magisterskich studiów prawniczych oraz pełnej aplikacji radcowskiej. Ja tę drogę już przeszłam i mam misję podzielenia się z Tobą wiedzą na temat ustroju Rzeczypospolitej z myślą byś w pełni korzystał z z dobrojdziejstw naszego systemu prawno-politycznego.

Pierwszą przesłanką normy prawnej dotyczącej ciszy wyborczej jest czas trwania ciszy wyborczej określony na dzień głosowania, który zarządza zarządzeniem Prezydent RP (jest to jedna z jego wyłącznych kompetencji) oraz 24 godziny przed nim.

Kolejną przesłanką są formy działania kampanii wyborczej objęte ciszą wyborczą w postaci agitacji wyborczej. Użyty przez ustawodawcę zwrot „w tym” oznacza katalog otwarty z wymienionymi szczególnie formami agitacji objętymi ciszą wyborczą co nie wyklucza innych form działania którym można przypisać cechy agitacji wyborczej.

Naruszenie ciszy wyborczej posiada sankcję czyli karę za jej naruszenie. Sankcja naruszenia ciszy wyborczej wskazana jest w art. 498 kodeksu wyborczego.


Art. 498. Kodeksu wyborczego. Kto, w związku z wyborami, w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania prowadzi agitację wyborczą – podlega karze grzywny.


Ale jaka jest wysokość kary grzywny za naruszenie ciszy wyborczej? Odpowiedzi nie znajdziesz w kodeksie wyborczym. Grzywnę jako karę reguluje inny kodeks a mianowicie kodeks wykroczeń przez prawników zwany KW.

W tym momencie w myślach już rozpracowuję jak wyłożyć Ci regulacje i różnice między wykroczeniem, występkiem a przestępstwem i dlaczego grzywnę za na naruszenie ciszy wyborczej reguluje kodeks wykroczeń a nie kodeks wyborczy czy kodeks karny, ale jednak się powstrzymam bo byłoby za długo.

Jeśli Cię jednak to interesuje to napisz mi w komentarzu pod tym artykułem to w przyszłości przygotuję na ten temat artykuł na bloga.

Ostatnim zdaniem, grzywna za naruszenie ciszy wyborczej uregulowana jest w art. 24 § 1 kodeksu wykroczeń i wynosi od 20 zł do 5.000 zł.

Pozdrawiam, mec. Natalia Nuutinen

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top