Gdzie zgłosić uporczywe nękanie

Gdzie zgłosić uporczywe nękanie

Uporczywe nękanie to problem wielu Polaków. Jednych nęka rodzina, innych sąsiedzi a kolejnych jeszcze zupełnie obcy ludzie. Przeczytaj dzisiejszy artykuł aby dowiedzieć się z jakiego paragrafu ścigane jest to przestępstwo i gdzie zgłosić uporczywe nękanie, a zapewniam sprawa nie jest taka prosta.

Uporczywe nękanie – definicja prawna

Definicja legalna uporczywego nękania znajduje się w kodeksie karnym w art. 190a . Jest to przestępstwo potocznie zwane stalkingiem. Jednak czytając komentarze moich czytelników wydaje mi się, że większość osób skarży się na doświadczanie nękania od osób które de facto je zniesławiają lub dokonują przestępstwa zniewagi. Odpowiedzialność prawną za tak rozumiane nękanie określa wtedy art. 212. kodeksu karnego.

Na nękanie skarżą się również osoby poszkodowane uporczywym zachowaniem własnych sąsiadów, znacząco utrudniających im życie codzienne. Wtedy w grę wchodzi wiele różnych przepisów prawnych, głównie związanych z naruszeniem dobra osobistego w postaci prawa do spokoju miru domowego.

Jeśli nie nękanie to co?

Ze względu na powyższe należy być ostrożnym z używaniem terminu „uporczywe nękanie” aby mylnie nie posądzić kogoś o stalking. Tak naprawdę tylko prawnik (radca prawny lub adwokat) będzie w stanie określić z jakim przestępstwem mamy do czynienia i w jakich sposób najkorzystniej ukrócić bezprawne zachowania sprawcy.

Ja jako radca prawny zajmuję się takimi sprawami a tutaj na moim blogu znajduje się wiele artykułów związanych z uporczywym nękaniem. Przeczytaj np.:

Gdzie zgłosić uporczywe nękanie

W każdym razie gdy osoba chce zgłosić przestępstwo stalkingu lub przestępstwo zniesławienia oba te czyny są według prawa ścigane z oskarżenia prywatnego. Aby dochodzić odpowiedzialności karnej należy złożyć odpowiednie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na prokuraturze.

O zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa przeczytasz w artykule: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa [ŁATWY WZÓR] – link

Co grozi za uporczywe nękanie

Uporczywe nękanie jest zachowaniem podlegającym penalizacji i zależnie z którego paragrafu będzie dochodzona sprawiedliwość grozi za nie: kara ograniczenia wolności, grzywna a nawet bezwzględne pozbawienie wolności poprzez umieszczenie w zakładzie karnym.

Ofiara uporczywego nękanie często może liczyć na zasądzenie na jej rzecz kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Aby tak się jednak stało, w piśmie do sądu / prokuratury muszę się znaleźć odpowiednie zapisy.

Podsumowanie

Uporczywe nękanie zgłasza się specjalnym pismem do prokuratury o tytule: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top