Jak uzyskać sądowe skierowanie na badania psychiatryczne sąsiada

Jak uzyskać sądowe skierowanie na badania psychiatryczne sąsiada

Uporczywy sąsiad, który słyszy głosy, których nie ma i narzeka na cudze dzieci uprzykrzając tym życie sąsiadom może tak naprawdę objawiać początki choroby psychicznej. Jak skierować sąsiada na leczenie gdy wszystko inne środki już zawiodły?

Czy sąd może skierować na badania psychiatryczne?

Tak, polski prawo przewiduje instytucję: przymusowego skierowania na leczenie psychiatryczne. Ale żeby do tego doszło najpierw trzeba postarać się o skierowania na badania psychiatryczne, a żeby to uzyskać trzeba z kolei mieć legitymację do złożenia odpowiedniego wniosku do sądu.

A legitymacja uprawniająca do złożenia takiego wniosku jest mocno zawężona. I tak do złożenia wniosku o przymusowe leczenie może jedynie:

  1. Małżonek,
  2. Krewny w linii prostej,
  3. Rodzeństwo,
  4. Przedstawiciel ustawowy osoby podejrzanej o chorowanie na tle psychicznym.

Tak jak więc widzisz ani organy osiedla ani nawet ty jako osoba prywatna dotknięta uciążliwym zachowaniem sąsiada nie ma jak tego zrobić. Można wybrać długą drogę tj. udowodnić, że osoba nie jest w stanie pokierować swoimi sprawami życiowymi i postarać się o jej ubezwłasnowolnienie a jej opiekun prawnym wtedy mógłby postarać się o rozpoczęcie leczenia psychiatrycznego lub skorzystać z możliwości przymusowego skierowanie do szpitali psychiatrycznego w trybie nagłym gdy to personel medyczny w trakcie udzielania pomocy odniesie wrażenie że pacjent choruje psychicznie i do takiego szpitala go przewiezie.

Sądowe skierowanie na badanie psychiczne

Tak jak więc widzisz o sądowe skierowanie na badanie psychiczne musisz postarać się w inny sposób przy okazji innego postępowania sądowego np. gdy sąsiad jest agresywny wzywać policję i wnioskować do prokuratora o przebadanie psychiczne sąsiada. Wykazać, że osoba potrzebuje opieki społecznej gdyż ten organ także może zawnioskować o objęcie podopiecznego leczeniem psychicznym.

Inną drogą jest postępowanie cywilne pozywające sąsiada o naruszenie twoich dóbr osobistych. W takim postępowaniu masz obowiązek składać dowody na okoliczności uzasadniające petitum pozwu czyli ustalenie, że sąsiad bezprawnie zakłóca twój spokój. W takim razie można złożyć wniosek do sądu o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego oceniającego stan psychiczny sąsiada.

Gdyby okazało się, że ten choruje psychicznie i nie jest w stanie pokierować swoim zachowaniem a do tego uprzykrza życie sąsiadom i słyszy dźwięki, których nie ma to nie powinien samodzielnie okupować lokalu ze względu na własne bezpieczeństwo jak i komfort sąsiadów i bezpieczeństwo dzieci.

Art. 21. 1. Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń
psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu
innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba
małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie – także bez zgody jej przedstawiciela
ustawowego. W tym przypadku art. 18 ma zastosowanie.

Ustawa o opiece psychiatrycznej

Kto może złożyć wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne?

Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne może złożyć:

  1. Małżonek,
  2. Krewny w linii prostej,
  3. Rodzeństwo,
  4. Przedstawiciel ustawowy osoby podejrzanej o chorowanie na tle psychicznym.

Ewentualnie MOPS lub prokurator lub ty w postępowaniu cywilnym np. o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych i zawnioskować o dowód z opinii biegłego w celu ustalenia stanu psychicznego sąsiada.

Jak długo sąd rozpatruje wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne?

Termin rozpatrzenia wniosku w obecnych czasach jest trudne do przewidzenia, jako że po czasach pandemii covid wiele spraw zostało opóźnionych na wiele miesięcy.

Podsumowanie – Jak uzyskać sadowy nakaz leczenia psychiatrycznego?

Podsumowując Sądowy nakaz leczenia psychiatrycznego a skierowanie na badanie psychiczne a dowód z opinii biegłego o stanie psychicznym sąsiada to zupełnie inne instytucje prawne. Najpierw należy ustalić na czym tak naprawdę Ci zależy. Jeżeli nie masz dostępu do bliskich sąsiada którzy podzielają twoje poglądy że u sąsiada widać początki choroby psychicznej to będzie Ci trudno jako osobie prywatnej skutecznie ubiegać się o leczenie psychiczne sąsiada.

Jednak jeśli zależy Ci na jedynie spokoju i bezpieczeństwu i dobrobycie twoich dzieci powinno Ci zależeć przede wszystkim na opuszczeniu lokalu mieszkalnego przez sąsiada i uzyskanie bądź nie od niego zadośćuczynienia – wtedy rozważ złożenie pozwu o naruszenie dóbr osobistych albo 2. wyprowadź się i postaraj się o odszkodowanie od sąsiada jeśli konieczność szybkiego zbycia mieszkania spowodowało straty po twojej stronie chociażby obniżenia wartości sprzedawanego lokalu.

Wystrzegaj się raczej przyznawaniu policji lub innym organom że dzieci rzeczywiście hałasują bo w dzieci mają prawo dorastać, chorować i zachowywać się po dziecięcemu. Jeśli więc nie zakłócasz ciszy nocnej i jesteś pewien że w żaden uciążliwy sposób i nie specjalnie zakłócasz sąsiadom spokój to trzeba wręcz organom na ten fakt wskazywać i mówić otwarcie że z twojego mieszkania nie wychodzą żadne naduciążliwe dźwięki poza tymi dnia codziennego.

Co dalej

Potrzebujesz poradnika jak się takimi problemami zająć zgodnie z prawem? Napisz hasło: SĄSIAD pod tym artykułem a dostaniesz powiadomienie jak taki będzie już dostępny.

Przeczytaj inny popularny artykuł o problemach z uporczywym sąsiadem: link.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top