Prawnicze podsumowanie roku 2020

Prawnicze podsumowanie roku 2020.

Prawnicze podsumowanie roku 2020.

Jakie są 3 największe zmiany prawa w Polsce i dlaczego je wybrałam spośród 2 tys. innych? Do kogo prawnicy wysyłają pocztówki? Czy prawo o koronawirusie jest tak naprawdę legalne? Komu stawiam zarzuty, kogo biorę w obronę. Skandale i wizja na przyszłość. Zabieram Cię czytelniku w podróż po prawniczym podsumowaniu roku 2020.

Największe zmiany prawa w Polsce 2020

Gdy piszę te słowa mamy w Polsce tylko w tym roku 2169 ! nowych ustaw, rozporządzeń i obwieszczeń.

To ogromna liczba nowego prawa.

Wybór 3 największych zmian w prawie w 2020 r. nie był łatwy. Chciałoby się napisać, że to były same zmiany na lepsze. Niestety rok 2020 jest w tym względzie wyjątkowo dołujący.

Z pośród tej ogromnej liczby zmian wybrałam te, które w największym stopniu wpłynęły na Polaków.

Ranking:

  • Ustawa o zakazie handlu w niedziele,
  • Głosowanie korespondencyjne w wyborach na Prezydenta RP,
  • Ustawa o koronawirusie.

Uzasadnienie

Zakaz handlu w niedzielę

Głośna ustawa o prawie całkowitym zakazie handlu w niedzielę, weszła na początku tego roku i nie była podyktowana względami ekonomicznymi ani prośbami przedsiębiorców. Wręcz przeciwnie weszła w życie mimo sprzeciwu biznesu w Polsce.

Głosowanie korespondencyjne

Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym znalazła się w zestawieniu ponieważ unaoczniła obywatelom jak daleko porzucono polską tradycję prawną. Wbrew wszystkim zwyczajom ustawy były \”przepychane\” po nocach, w naprędce dając wolną drogę do nadużyć. Nie bez przyczyny nowe słowo \”sasinić\” było w czołówce typowanych na młodzieżowe słowo roku PWN.

Przez szereg ostatnich lat w Polsce udoskonalano system zamówień publicznych aby w jak największym stopniu zapobiegać nepotyzmowi, korupcji i nieuczciwym warunkom zamówień dla Państwa. Teraz to wszystko poszło do kosza także za sprawą ustawy o koronawirusie.

Prawo w czasie pandemii

Ustawa o koronawirusie i całe prawodawstwo wobec tej tematyki napawa przerażeniem. Buble prawne zachwiały wiarą w racjonalnego ustawodawcę, gdyż uchwalono szereg prawa łamiącego wolności obywatelskie, ustrój Rzeczypospolitej i podstawowe prawa człowieka.

Doskonale mam w pamięci relację z wystawienia mandatu ojcu bawiącego się w piaskownicy przed blokiem z córeczkami w pierwszym miesiącu pandemii koronawirusa w Polsce. Uzasadnienie, że zamknięcie w bloku na 3 tygodnie w upalnym gorącu z trójką dzieci psychicznie jest nie do wytrzymania nie powstrzymało Policjantów przed poleceniem ojcu wejścia do radiowozu na oczach jego rozpaczających dzieci. W tym samym czasie wszyscy widzieli w telewizji jak prezes Kaczyński szedł wolny spacerem w centrum Warszawy z całą swoją świtą. Bez maseczek, bez zachowania bezpiecznej odległości, bez Policjantów wlepiających mu mandat.

Konsekwencją uchwalania marnej jakości prawa było zniesienie zasad zamówień publicznych, które dało drogę do nadużyć i kolesiostwa np. w sprawie fakeowego zamówienia respiratorów, skandaliczne wystawianie mandatów za wyjście do parku czy na plac zabaw, zamknięcie w domach milionów Polaków bez żadnego wsparcia psychicznego, programu zapobiegania przemocy w rodzinie i alkoholizmu. No i najsmutniejsze ale odebrano rodzinie prawo do pożegnania się z umierającymi na covid pacjentami w szpitalach.

Skandale prawnicze 2020

Z powodu braku lepszego pomysłu na nazwę tego rankingu na razie pozostanie tak jak jest. W czołówce rankingu na rok 2020 znajduje się:

  • Sprawa Giertycha
  • Sędzia Tuleya
  • Mandaty za piaskownice
  • Odbieranie dzieci na porodówkach
  • Zamknięcie w szafach tóg sędziowskich

Uzasadnienie

Sprawa Giertycha

Dlaczego sprawa Giertycha znalazła się na pierwszym miejscu? Roman Giertych jest adwokatem, ja jestem radcą prawnym. Oboje nas obowiązuje tajemnica zawodowa. Oboje byliśmy kształceni jak zachowywać w tajemnicy dokumenty klientów także w starciu z siłami rządowymi. Mi jednak nie przyszła do głowy skala zorganizowanych działań w celu wydrzenia prawnikowi dowodów zanim rozpatrzy je obiektywnie sąd. Szafy pancerne to jednak nie przeżytek i każdy z nas musi poważnie podejść do tematu organizacji przechowywania tajnych dokumentów.

Sprawa sędziego Tuleyi to skandal roku.

Za tak błahe wydawałoby się zarządzenie w skutek którego pozwolono mediom pozostać na sali sądowej podczas odczytywania uzasadnienia wyroku, co nie jest w świecie prawniczym niczym nadzwyczajnym a raczej kierunkiem do którego chciałoby się dążyć, sędziemu Tuleyi zostały postawione zarzuty karne oraz postępowanie dyscyplinarne przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Nie dobrze.

Mandaty za piaskownicę

Zbiorcza pozycja za bezmyślne wystawianie mandatów przez Policję na rzekomej podstawie prawa o koronawirusie. Wiele tych regulacji było bezprawnych, wiele mandatów uchylały później sądy. Mamy jawny dowód, że w Polsce policja nie pracuje w służbie Polakom a jest wykonawcą woli większościowych parlamentarzystów. Policja nie zadbała o własnych specjalistów od prawa i nie odmówiła wykonywania przymusu państwowego na hierarchicznie niewystarczającej podstawie prawnej. W Polsce żaden minister nie może rozporządzeniem pozbawiać praw człowieka 38 milionowego społeczeństwa do choćby prawa korzystania z terenów zielonych na które łożą podatki. Do tego wymagane jest uchwalenie ustawy o specjalnej randze stanu nadzwyczajnego.

Odbieranie dzieci na porodówkach w czasach covid

Czy ktoś jest w stanie wyobrazić sobie ból matki gdy po porodzie odbiera się jej nowonarodzone dziecko? Żadne przepisy prawne, rygory sanitarne, interes szpitala nie mogą upoważniać do separowania noworodka od jego mamy. Rodząca kobieta przychodzi do szpitala po pomoc w porodzie, nie po odebranie jej prawa o decydowaniu o sobie i początkach swego macierzyństwa. Czemu tak się stało? Bo nikomu ze świata prawniczego nie przyszło na czas do głowy jak się temu przeciwstawić. Jak chronić naszych rodaków gdy są najbardziej wystawieni na krzywdę w szpitalach covidowych.

Marsz tysiąca tóg

Pierwszy raz mieliśmy w historii polscy sędziowie wyszli na ulicę protestować. Marsz tysiąca tóg swój początek miał przy siedzibie Sądu Najwyższego w Warszawie. Był wyrazem sprzeciwu wobec tzw. ustawy kagańcowej. W jednym z sądów prezes wpadła na \”sprytny\” pomysł i wydała zarządzenie aby sędziom zamknąć w szafie togi, aby nie wzięli udziału w proteście. No cóż, nie wyszło.

Prawnicze podsumowanie roku 2020

Rok 2020 zapisał się w świecie polskich prawników jako rok pod znakiem tarcz antykryzysowych, tworzenia słabego jakościowo prawa, zatraceniu zaufania w zasadę racjonalnego prawodawcy a także przepychania nowych ustaw po nocach.

Smutną refleksją naprawa to, że w XXI w zawiodła idea społeczeństwa obywatelskiego i tak naprawdę nie mamy realnych środków mimo armii wykształconych prawników aby bronić naszych obywateli przed łamaniem prawa przez władzę.

Poprzedni rok w Internecie to głównie hasło RODO, w tym roku był to rejestr BDO.

Zastrzeżenia do praworządności w Polsce wzbudza wciąż neo-KRS, Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, dyscyplinowanie sędziów przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego oraz łączenie przez ministra Ziobrę funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Dostęp do zawodu prawniczego

Prawnicze podsumowanie roku 2020 obejmuje także samorząd radcowski. Wbrew nie milknącym dyskusjom nie połączono zawodów radcy prawnego i adwokata choć od kilku lat uprawnienia tych zawodów prawniczych są bardzo do siebie zbliżone. Nadal w Polsce funkcjonują dwie odrębne korporacje prawnicze z własnymi władzami i reprezentantami na czele.

Nie uległ zmianie proces zdobywania kwalifikacji do wykonywania zawodu prawniczego. Nadal wymagane jest: ukończenie 5 letnich studiów magisterskich prawa, nienaganna opinia, zdanie egzaminu wstępnego na aplikację, odbycie 3 letniej aplikacji pod opieką patrona, zdanie 5 dniowego egzaminu końcowego, wpis na listę radców prawnych (adwokatów itd.) oraz zatwierdzenie przez ministra sprawiedliwości. Zaznaczyć trzeba jednak trend, że coraz mniej absolwentów prawa decyduje się podjąć aplikacji zawodowej.

Kwestie organizacyjne

Aby móc legalnie świadczyć pomoc prawną prawnik musi być wpisany na listę radców prawnych lub adwokatów oraz opłacać składki, uczestniczyć w szkoleniach za które dostaje punkty, być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej, przestrzegać zasad etyki zawodowej i regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego.

Składki

Radcowie prawni i adwokaci płacą składki członkowskie. U radców prawnych składka miesięczna to 100 zł i nie uległa zmianie.

Ubezpieczenie

W tym roku nastąpiła wielka zmiana w obowiązkowym ubezpieczeniu od działalności cywilnej radców prawnych. Ubezpieczenie świadczy teraz Willis Towers Watson zamiast PZU. Kwota ubezpieczenia to aż 110 tys. EURO. Klienci radców prawnych mogą spać spokojnie.

Tajemnica zawodowa

Pomoc prawna radców prawnych i adwokatów objęta jest tajemnicą zawodową. Oznacza to obowiązek zachowania w poufności wszelkich informacji udzielanych przez klientów w związku z udzielaną pomocą prawną. Z tajemnicy może zwolnić tylko sąd w szczególnych przypadkach. Nie może tego zrobić prokurator, policja, sam klient ani kontrolerzy podatkowi itd. Tym samym zakazany jest wgląd w dokumentację kancelarii i o każdej takiej próbie zawiadamia się samorząd. Nie było żadnych zmian w tym zakresie.

Kwestie prawnicze na świecie

Uwięzieni tureccy prawnicy

Wszystkie organizacje prawnicze mówią i solidaryzują się z uwięzionymi w tym kraju prawnikami po tym gdy wnieśli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wyślij im kartę ze wsparciem – wzór link.

Uprawnienia w Unii Europejskiej

Polscy radcowie prawni i adwokaci cieszą się zaufaniem za granicą. Wyrazem tego, jest posługiwanie się legitymacją europejskiego obrońcy, wystawianą przez organizację zrzeszającą zawody prawnicze CCBE, respektowaną w całej Unii Europejskiej i wielu krajach na świecie.

Inaczej sprawa ma się nowej neo-KRS, która zagraża reputacji Polski i grozi tym, że wyroki sądów polskich nie będą na świecie respektowane, ponieważ wydają je osoby, które de facto nie są sędziami lub zostały powołane wadliwie. Trudno przewidzieć skutki gdy tysiące wyroków sądowych z dnia na dzień okaże się do podważenia.

Powiązanie praworządności z budżetem

Zupełnie nowa, innowacyjna idea, która dosyć szybko ma szansę stać się realnością. Za parę dni poznamy czy premier Morawiecki w imieniu Polski złoży weto sprawie uzależnienia wypłat dla państwa członkowskiego od przestrzegania zasad praworządności. Niewątpliwie jednak mamy pierwszą, śmiałą propozycję na to jak bronić w Europie praworządności.

Zmiana kadry na stanowiskach prawniczych

Koniec kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Czekamy na nowego RPO, oby tak dobrego.

Nowy prezes KIRP. Radcowie prawni mają nowego prezesa – Włodzimierza Chróścika. Jeszcze nie mam o nim zdania ale trzymam kciuki by trzymał dobry tor jakim szedł do tej pory samorząd radcowski.

W marcu przyszłego roku adwokatura wybierze swojego nowego prezesa a jedną z kandydatek jest popularna na instagramie adwokatka Pani od pokoju. Jestem ciekawa kogo wybiorą. Jedno jest pewne idzie nowe w zachowawczej do tej pory adwokaturze.

\"Adam

Przyszłość prawna 2021

Czego możemy się spodziewać w prawniczym, polskim świecie 2021?

Może kolejnej popularnej książki o Chyłce?

Popuszczenia rygorów etyki zawodowej u radców prawnych i adwokatów, którzy nie mogą się reklamować w Internecie podczas gdy cały świat blogerski i ekspercki robi to już dawno.

Ostateczną podległość władzy sądowniczej i tym samym koniec z demokracją i trójpodziałem władzy. A może odwrotnie. Wymiar sprawiedliwości i korporacje prawnicze nie tylko się zsolidaryzują ale wypracują plan działania, który uchroni niezależność wymiaru sprawedliwości. Może władza sądownicza wystawi własną policję niczym straż marszałkowska w Sejmie, która dopilnuje aby wyroki sądowe były wykonywane, a nie uprawnione osoby nie wpuszczane za ławę sędziowską?

Być może poznamy dalsze losy zakończonego w skandalicznych okolicznościach kompromisu aborcyjnego.

I miejmy nadzieję, że już nigdy przez żadnego prezesa sądu nie zostaną wydane zarządzenia aby schować sędziom togi w szafie.

\"straż

Zobaczymy.

To koniec prawniczego podsumowania na rok 2020. Wyszło fajnie. Mam nadzieję, że czytelniku uzyskałeś szeroki wgląd od wewnątrz do mojego prawniczego świata i choć odrobinę przybliżyłam Ci czym teraz żyją prawnicy w Polsce. Artykuł skłania do przemyśleń, dodaje otuchy, wskazuje szanse i zagrożenia. Całe szczęście, że mój ukochany samorząd radcowski ma się silnie i obym tak samo mogła powiedzieć za rok o tej samej porze w podsumowaniu prawniczym na 2021.

Disclaimer

Zdjęcia z internetu, wszystkie podlinkowane.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top