Jak uzyskać ubezwłasnowolnienie innej osoby 2022

Niezależnie czy rozważasz ubezwłasnowolnić babcię, syna alkoholika, narkomana lub schorowanego ojca jest kilka faktów prawnych, które musisz poznać aby zrobić to skutecznie i zgodnie z prawem.

Ubezwłasnowolnienie – co to znaczy?

Ważne, by zacząć od definicji legalnej. Ubezwłasnowolnienie to instytucja prawna zawarta w tytule II Dziale I Kodeksu cywilnego pod tytułem Osoby fizyczne. Ubezwłasnowolnienie to odebranie osobie zdolności do czynności prawnych , jednego z głównych praw człowieka do udziału w życiu gospodarczym.

Samą zdolność do czynności prawnych opisuje art. 11 kodeksu cywilnego, który stanowi, że każda osoba pełnoletnia ma zdolność do czynności prawnych a więc zawierane przez nią umowy są skuteczne i nie wymagają niczyjej zgody.

Osoba ubezwłasnowolniona to osoba, która traci możliwość zawierania jakichkolwiek umów a mówiąc dokładniej zawierane przez nią umowy nie mają skutku prawnego, są nie ważne i mogą być w każdej chwili przez opiekuna odwołane.

Przykład: Sprzedawca w firmie pożyczkowej może nie wiedzieć, że wchodzący do biura klient jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie i nie może zawrzeć umowy pożyczki. Osoba ubezwłasnowolniona podpisuje więc umowę, de facto jest ona nieważna – ale opiekun musi zgłosić taki zarzut.

Warunki ubezwłasnowolnienia

Do ubezwłasnowolnienia całkowitego …

które jest bardzo poważną instytucją prawną, mocno ingerującą w prawa i wolności człowieka, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  • ubezwłasnowolniony musi mieć ukończone 13 lat + nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem,
  • szczególnie w sytuacjach choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, pijaństwa i narkomanii.

Opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej jest zazwyczaj rodzic lub ktoś z rodziny.

Ubezwłasnowolnienie częściowe

jest łatwiejsze do uzyskania, gdyż wymogi kodeksu cywilnego nie są tak rygorystyczne. Do uzyskania ubezwłasnowolnienia częściowego niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  • ubezwłasnowolniany musi mieć ukończone 18 lat + potrzebuje jedynie pomocy do prowadzenia spraw + jego stan zaburzeń, nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego ( a więc jest w stanie kierować choć częścią swoich spraw).
  • ubezwłasnowolnienie częściowe orzeka się szczególnie w sytuacjach chorób psychicznych, niedorozwoju umysłowego, pijaństwa i narkomanii.

Co do zasady umowy zawierane przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną wymagają zgody lub potwierdzenia jej opiekuna aby były prawnie wiążące i skutecznie. A więc w razie braku takiej zgody – umowa jest nieważna.

Kto może ubezwłasnowolnić

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć:

  • jedynie małżonek,
  • krewni w linii prostej,
  • ktoś z rodzeństwa,
  • przedstawiciel ustawowy – najczęściej jest to rodzic, lub opiekun jeśli dziecko znajduje się domu dziecka lub innej opiece czy kurateli.
  • Dodatkowo – jeśli ubezwłasnowolniany ma już przedstawiciela ustawowego – to nikt z krewnych nie może złożyć takiego wniosku.

Jak widzisz katalog osób, które mogą wyjść z takim wnioskiem jest mocno zawężony i surowo przestrzegany. Dokładnie więc sprawdzaj czy masz legitymację, aby złożyć taki wniosek do sądu.

Jeśli masz problem z określeniem czy jesteś osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie – napisz w komentarzu hasło: TO JA , abym napisała artykuł na ten temat.

Sprawa o ubezwłasnowolnienie toczy się przed sądem okręgowym i to w składzie 3 sędziów! Jest to odstępstwo od normy, gdzie sprawy zazwyczaj rozpatrywane są w niższym sądzie rejonowym i to w składzie tylko jednego sędziego.

Ubezwłasnowolnienie – do którego sądu złożyć wniosek

Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się do sądu, w okręgu którego ubezwłasnowolniany ma miejsce zamieszkania lub pobytu.

Co dalej

Napisz w komentarzu jeśli poważnie zastanawiasz się nad ubezwłasnowolnieniem bliskiej Ci osoby. Jakie rozterki Ci przy tym towarzyszą? Wyobrażam sobie, że jest to trudna decyzja do podjęcia. W wielu przypadkach jednak konieczna.

Napisz w komentarzu hasło: WZÓR , abym napisała artykuł jak poprawnie napisać taki wniosek.

Przeczytaj także: Zawiadomienie do prokuratury, wzór do pobrania – LINK

\"Natalia

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top