Jak wymiksować się z niechcianej umowy

Jak wymiksować się z niekorzystnej umowy

W przypływie emocji podpisisałeś/-ałaś niekorzystną umowę? Przyjąłeś na siebie zobowiązania z których nie masz jak się wywiązać? A może kontrahent jest tak „trudny”, że dalsza współpraca po prostu nie ma sensu?

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się jak poprzez samodzielną analizę umowy poszukać sposobu na przedwczesne rozwiązanie niechcianej umowy

Prawo umów

Zasady konstrukcji umów należą do gałęzi prawa cywilnego. Jego głównymi cechami charakterystycznymi jest równoważność stron. Zakłada, że dwa równoważne sobie podmioty mają swobodę zawierania umów których przedmiotem jest wymiana świadczeń zachowując minimalne wymogi uregulowane w kodeksie prawa cywilnego. Mając to na uwadze, prawnicy posługują się pewną listą elementów, które są: 1. niezbędne w każdej umowie i 2. klauzulami dodatkowymi, które lepiej zabezpieczają interes danego klienta.

Elementy umowy, które warto znać

Umowy składają się z takich elementów jak:

 • komparycja umów
 • zobowiązania stron
 • klauzule dotyczące wynagrodzenia
 • dodatkowe klauzule zabezpieczające
 • przepisy końcowe i podpis

Komparycja umowy to jeden z jej najważniejszych elementów, który często jest lekceważony przez osoby zawierające umowy bez wykształcenia prawniczego. Prosto mówiąc to górna część umowy, w której należy bardzo dokładnie opisać osobę/ podmiot, z którym zawiera się umowę. Dobre określenie danych kontrahenta bardzo ułatwia późniejsze dochodzenie należnych świadczeń i zaległych opłat przed sądem.

Elementy samodzielnej analizy umowy

Aby samodzielne przeanalizować umowę pod względem możliwości jej wcześniejszego zakończenia należy zwrócić uwagę na rzeczy takie jak:

 • klauzulę czasu obowiązywania umowy
 • klauzulę odstępnego
 • klauzulę prawa odstąpienia
 • klauzulę kary umownej
 • klauzulę salwatoryjną
 • klauzulę sposobu wypowiedzenia umowy
 • klauzulę momentu uznania spełnia świadczenia ewentualnie odbioru dzieła
 • klauzulę zakazu konkurencji
 • klauzulę zmiany zapisów umowy za pomocą aneksów
 • sposób zawarcia umów i formy wymaganej do jej ewentualnej zmiany

Jak widać jest wiele elementów do przeanalizowania, ale jak najbardziej jest to możliwe

Samodzielna analiza umowy krok po kroku

Umowy, jak wiele aktów prawnych czyta się od końca. A więc gdy masz do czynienia z niekorzystną dla siebie umową jej analizę rozpocznij od przepisów końcowych. Przejrzyj czy występują w niej:

 • klauzula odstępnego, klauzula prawa odstąpienia, klauzula kary umownej, klauzula prawa wypowiadania umów. (jeśli nie rozumiesz którejśc z tych klauzul to daj mi znać w sekcji komentarzy pod tym artykułem)

Są to klauzulę, które w najłatwiejszy sposób umożliwią Ci wymiksowanie się z niechcianej umowy

W razie ich braku rozejrzyj się za klauzulami:

 • czasu trwania umowy, sposobu aneksowania umowy.
Poziom II

Jeśli masz szczęście, dadzą Ci możliwość doczekania do końca umowy (umowy na czas ograniczony co do zasady się nie wypowiada a rozwiązują się w dniu upływu terminu – nie musisz się zgadzać na jej przedłużenie). Ewentualnie umowy o dzieło lub o podobnym charakterze mogą tracić moc obowiązującą w momencie odbioru dzieła, ostatniej raty zapłaty itd., sprawdź to dokładnie.

Zapobiegliwe określenie w umowie sposobu zmiany umowy za pomocą aneksowania na piśmie, daje ci możliwość negocjowania z kontrahentem/ drugą stroną umowy/ pracodawcą itp. wcześniejszego rozwiązania umowy.

Poziom III

Jeśli do tej pory nie udało Ci się znaleźć furtki do wcześniejszego wypowiedzenia umowy, możesz spróbować jeszcze najtrudniejszych metod:

 • poszukaj klauzuli zakazu konkurencji, kary umownej , klauzul niedozwolonych (abuzywnych) ich nielegalne stosowanie może w skrajnym wypadku doprowadzić do nieważności całej umowy
 • sprawdź dokładnie komparycję umowy – czy kontrahent jest określony zgodnie z prawem, czy umowę podpisała właściwa osoba a może masz do czynienia z niewłaściwą reprezentacją?
 • a może w umowie brakuje elementów wymaganych prawem kodeksu cywilnego przez co umowa tak naprawdę nigdy nie została zawarta, albo jest na tyle wadliwa, że można postarać się o jej unieważnienie? Ale w tym raczej musi pomóc Ci prawnik

Kto i jak sprawdza umowy

Analiza umów, ich konstrukcja lub podważanie w sądzie należy do wyłącznych uprawnień radców prawnych lub adwokatów. Ja jako radca prawny często analizuję umowy cywilnoprawne jak i gospodarcze. Przygotowuję także indywidualne projekty umów. Choć na codzień zajmuję się analizą umów na wielomilionowe projekty dla firm inżynieryjnych i nowych technologii (jako legal counsel ) to moim czytelnikom (5 osób miesięcznie) umożliwiam skorzystanie z usługi analiz umów. Skorzystaj z oferty pod tym linkiem – oferta analizy umowy.

Gdy nic nie pomoże

Możesz skorzystać z analizy umów aby z prawnikiem przedyskutować minimalny zakres twoich zobowiązań, który spowoduje, że co prawda będziesz dalej związany umową, której nie da się rozwiązać ale podpowiem Ci jak nią zarządzać tak aby ponosić jak najmniejsze ciężary, bez narażania się na zarzut drugiej strony o twoją niestaranność, nielojalność lub coś podobnego. Zapoznaj się ofertą usługi analizy zapisów umownych pod tym linkiem – nuutinen-kancelaria.eu

Co dalej?

Chcesz się dowiedzieć kiedy umowa jest nieważna? Dowiesz się tego z najnowszego artykułu publikowanego tu na blogu w dniu 21 lutego br. Obserwuj mój profil na Facebooku @natalianuutinen.fanpage aby go nie przegapić.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top